Ekologiczne demonstratory 2020 WFOŚiGW

W drugiej połowie 2020 roku Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta rozpoczęło 4. już edycję projektu ekologicznych demonstratorów. Przedsięwzięcie pn. "Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach" otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W tym roku wykonawcą ekologicznych elementów będzie firma Ogrody Odnowa z Poznania.

Eko-demonstratory zostaną zainstalowane w kolejnych jedenastu ogrodach przedszkolnych na terenie miasta Poznania do końca listopada tego roku.

Eko-demonstratory to elementy wykonane z materiałów naturalnych (roślinnych, drewnianych), które służą prezentacji tematów ekologicznych i środowiskowych dzieciom przedszkolnym. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci przedszkolnych oraz kadry przedszkolnej na temat zachodzących w środowisku procesów przyrodniczych, a także poszerzenie wiedzy w zakresie kształtowania najbliższego środowiska przyrodniczego. Dzieci zyskują również możliwość częstszego kontaktu z przyrodą, zarówno w formie zajęć jak i swobodnej zabawy, co wpłynie korzystniej na ich rozwój.

Przykładowe ekologiczne demonstratory pojawiające się w ogrodach przedszkolnych to podniesione rabaty wypełnione ziemią kompostową do nasadzeń roślinnych, wierzbowe szałasy, żywostoły oraz jagodowniki z krzewów owocowych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej