Cykl działań informacyjnych

W ramach promowania idei "naturalnych placów zabaw" Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta realizuje w latach 2018-2019 cykl działań informacyjnych, adresowanych głównie do poznańskich przedszkoli.

W dniu 13 listopada 2018r. odbyło się na Międzynarodowych Targach Poznańskich seminarium poświęcone "Naturalnym placom zabaw w ogródkach przedszkolnych", w ramach większej 2-dniowej konferencji "Edukacja na rzecz przestrzeni publicznej".

W spotkaniu wzięło udział ponad 120 uczestników, głównie dyrektorów poznańskich przedszkoli, którzy mogli zapoznać się z ideą naturalnego placu zabaw. Celem spotkania było zainspirowanie poznańskich przedszkoli do stworzenia w swoich ogródkach takich miejsc, gdzie dzieci mając codzienny kontakt z przyrodą mogłyby lepiej się rozwijać a miasto zyskałoby więcej zieleni.

Podczas seminarium przedstawiono przykłady takich "naturalnych" ogródków przedszkolnych, jakie stworzono pilotażowo w trzech miejskich placówkach w ramach projektu "Aktywne sposoby edukacji przedszkolnej". O swoich doświadczeniach opowiadały Dyrektorki przedszkoli Ilona Żurawska, Hanna Pawlak i Alina Małgorzata Skrobek. Przedszkola te prezentując rozwiązania unikatowe w skali miasta a nawet kraju mogą służyć jako placówki pokazowe dla pozostałych poznańskich przedszkoli - więcej w zakładce Innowacje w edukacji przedszkolnej

Koncepcję "naturalnego placu zabaw" przybliżyła uczestnikom Pani Anna Komorowska, z pracowni k., największa w skali kraju ekspertka w zakresie projektowania tego typu przestrzeni, natomiast Pan Dominik Berliński z Centrum Kontroli Placów Zabaw rozwiewał obawy uczestników dotyczące bezpieczeństwa "naturalnych" urządzeń w ogrodzie.

Ponadto w 2019r. zorganizowano łącznie 4 edycje warsztatów dla przedszkoli, podczas których pod okiem ekspertki - Anny Komorowskiej z pracowni k., dyrektorzy i nauczyciele próbowali swoich sił w projektowaniu własnego ogródka przedszkolnego. W warsztatach wzięło udział łącznie ok 80 osób.

Koordynacja projektu i więcej informacji:

Katarzyna Bogdańska-Głuchowska, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, tel. (61) 878 4510, katbog@um.poznan.pl

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej