Pracą Wydziału kieruje Dyrektor - Architekt Miasta, przy pomocy trzech zastępców:

1)  ds. Urbanistyki;

2)  ds. Architektury;

3)  ds. Informacji Przestrzennej i Doradztwa.

Dyrektor Wydziału sprawuje bezpośredni nadzór nad:
- Oddziałem Organizacyjno-Administracyjnym;
- Oddziałem Inwestycji Ogólnomiejskich;
- stanowiskiem ds. obsługi sekretariatu;
- stanowiskiem ds. uchwały krajobrazowej i analiz.

1. Zastępca Dyrektora ds. Urbanistyki sprawuje nadzór nad:
- Oddziałami Urbanistyki: I, II, III.

2. Zastępca Dyrektora ds. Architektury sprawuje nadzór nad:
- Oddziałami Architektury: I, II, III.

3. Zastępca Dyrektora ds. Informacji Przestrzennej i Doradztwa sprawuje nadzór nad:
- Centrum Informacji o Przestrzeni Miejskiej;
- Oddziałem Doradztwa Prawno-Budowlanego.


Zakres obszarowy oddziałów:

  • Urbanistyki - zgodnie z załącznikiem graficznym
  • Architektury - zgodnie z załącznikiem graficznym
  • Ogólnomiejskiego - Obszar całego Miasta
  • stanowiska ds. uchwały krajobrazowej i analiz - Obszar całego Miasta

Załączniki