Konsultacje społeczne dotyczące Koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Warty w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące Koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Warty w Poznaniu.

Koncepcja zagospodarowania doliny Warty w Poznaniu jest opracowaniem integrującym i koordynującym rozpoczęte, projektowane i planowane w długiej perspektywie inwestycje miejskie. Przygotowana została jako wizualizacja ze szczegółową topografią terenu - ukształtowanie, sposób użytkowania czy zieleń zostały zaprezentowane z bardzo dużą dokładnością. Pozwala to na przystępną i atrakcyjną prezentację doliny Warty jako wizji na najbliższe lata.
Metoda przygotowania koncepcji, w której szczególny akcent położono na jej stronę wizualną, pozwala wyobrazić sobie jaki charakter będzie miał dalszy rozwój, zagospodarowanie i użytkowanie doliny Warty.
Zachęcamy Państwa, z wykorzystaniem koncepcji, do uruchomienia wyobraźni i zobaczenia poznańskiej Warty za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat oraz podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi Koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Warty w Poznaniu.

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym, którego celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do koncepcji. Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu.

Konsultacje społeczne potrwają od 15 lutego do 1 marca 2021 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące Koncepcji zagospodarowania doliny rzeki Warty można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl;

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Katarzyna Przybysz - kierownik Oddziału projektów Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP, katarzyna_przybysz@um.poznan.pl;

Adam Derc - kierownik zespołu projektowego Miejskiej Pracowni Urbanistyczne w Poznaniu, aderc@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Dawid Bonifacy, tel. 61 878 15 34.

Szczegółowe informacje: TUTAJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej