Raport z konsultacji społecznych dotyczących nazwy ulicy/alei, która nazywana jest zwyczajowo Nowa Naramowicka w Poznaniu

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące nazwy dla ulicy/alei, którą dziś zwyczajowy nazywamy Nową Naramowicką w Poznaniu.
Ich celem było poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców Poznania odnośnie nazwy dla ulicy.

Konsultacje społeczne trwały od 1 do 15 września 2021 r. Swoje opinie i propozycje można było zgłaszać za pośrednictwem elektronicznej ankiety lub wypełnić jej papierową wersję w mobilnych punktach konsultacyjnych.
Zebraliśmy 5 734 ankiet elektronicznych i 273 ankiet papierowych.

Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w konsultacjach i zapraszamy do zapoznania się z raportem.
Poniżej zamieszczamy również wykaz wszystkich propozycji zebranych podczas konsultacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej