Kapitał ludzki

W Poznaniu mieszka około 534 tysięcy osób, co daje miastu piątą pozycję w Polsce. Aglomeracja poznańska liczy około 1 400 000 mieszkańców. Według danych GUS, w 2020 roku udział ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 57,5%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 30-44 lata (27%).

Na koniec 2019 roku w Poznaniu pracowało ponad 349,9 tysięcy osób. Dominuje sektor usług, który skupia 80,2% pracujących, 19,2% pracuje w przemyśle lub budownictwie, a 0,6% w rolnictwie. Na 1000 mieszkańców w naszym mieście pracowały 654 osoby, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą). Najwięcej pracowników zatrudniają: Volkswagen Poznań (11 tys.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (5250), Kompania Piwowarska (2700), Politechnika Poznańska (2300), Bridgestone Poznań (2 tys.).

Co piąty mieszkaniec Poznania jest studentem. Na 25 poznańskich uczelniach kształci się 102 tysięcy osób, co roku studia kończy ponad 25 tysięcy osób.

Poznańskie uczelnie oferują ok. 250 kierunków studiów, także o profilu Master of Business Administration (MBA). Do najchętniej wybieranych kierunków należą:

  • ekonomia
  • finanse
  • zarządzanie
  • IT
  • administracja
  • filologie obcojęzyczne.

Branżami priorytetowymi dla Miasta Poznania są: sektor usług nowoczesnych, sektor IT oraz R&D oraz sektor produkcji zaawansowanej technologicznie. Branże te stwarzają atrakcyjne możliwości rozwoju kariery m.in. dla absolwentów poznańskich uczelni wyższych.