Kapitał ludzki

W Poznaniu mieszka około 532 tysięcy osób, co daje miastu piątą pozycję w Polsce. Aglomeracja poznańska liczy około 1 000 000 mieszkańców. Według danych GUS, w 2020 roku udział ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 57,5%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 30-44 lata (27%).

Na koniec 2021 roku w Poznaniu pracowało ponad 346 tysięcy osób. Dominuje sektor usług, który skupia 80,2% pracujących, 19,2% pracuje w przemyśle lub budownictwie, a 0,6% w rolnictwie. Na 1000 mieszkańców w naszym mieście pracowało 650 osób, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą). Najwięcej pracowników zatrudniają: Volkswagen Poznań (11 tys.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (5250), Kompania Piwowarska (2700), Politechnika Poznańska (2300), Bridgestone Poznań (2 tys.).

Co piąty mieszkaniec Poznania jest studentem. Na 24 poznańskich uczelniach kształci się 104 tysięcy osób, co roku studia kończy ponad 25 tysięcy osób.

Poznańskie uczelnie oferują ok. 250 kierunków studiów, także o profilu Master of Business Administration (MBA). Do najchętniej wybieranych kierunków należą:

  • ekonomia
  • finanse
  • zarządzanie
  • IT
  • administracja
  • filologie obcojęzyczne

Branżami priorytetowymi dla Miasta Poznania są: sektor usług nowoczesnych, sektor IT oraz R&D oraz sektor produkcji zaawansowanej technologicznie. Branże te stwarzają atrakcyjne możliwości rozwoju kariery m.in. dla absolwentów poznańskich uczelni wyższych.