Kapitał ludzki

W Poznaniu mieszka około 550 tysięcy osób, co daje miastu piątą pozycję w Polsce. Aglomeracja poznańska liczy około 1 milion mieszkańców. Według danych GUS, w 2017 roku udział ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 59%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-44 lata (34%).

W Poznaniu pracuje ponad 240 tysięcy osób. Dominuje sektor usług, który skupia 80% pracujących, co piąta osoba pracuje w przemyśle lub budownictwie, a 0,2% w rolnictwie. Na 1000 mieszkańców Poznania przypada 453 pracujących w sektorze przedsiębiorstw i 9 osób bezrobotnych. Najwięcej pracowników zatrudniają: Volkswagen Poznań (7,9 tys.), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (4,9 tys.), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (2,4 tys.), Politechnika Poznańska (2,1 tys.), Bridgestone Poznań (2 tys.).

Co piąty mieszkaniec Poznania jest studentem. Na 25 poznańskich uczelniach kształci się 120 tysięcy osób, co roku studia kończy około 30 tysięcy osób.

Poznańskie uczelnie oferują ok. 250 kierunków studiów, także o profilu Master of Business Administration (MBA). Do najchętniej wybieranych kierunków należą:

  • ekonomia
  • finanse
  • zarządzanie
  • IT
  • administracja
  • filologie obcojęzyczne.

Branżami priorytetowymi dla Miasta Poznania są: sektor usług nowoczesnych, sektor IT oraz R&D oraz sektor produkcji zaawansowanej technologicznie. Branże te stwarzają atrakcyjne możliwości rozwoju kariery m.in. dla absolwentów poznańskich uczelni wyższych.