Parki biurowe na planie Dodaj obiekt - Parki biurowe

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy

Opis

Teren nieruchomości przy ul. 28 Czerwca 1956 r. na Dębcu, na której zlokalizowany jest Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy, o powierzchni 1,34 hektara stanowi dawny zespół budynków poprzemysłowych. Dogodna lokalizacja PPTP stwarza wiele możliwości i jest atutem inwestycji. Poznański Park Technologiczno Przemysłowy jest położony w odległości 3 min. od węzła autostrady A2 Luboń/Dębina (Berlin 280 km, Warszawa 300 km) i zaledwie 30 minut od lotniska Ławica (15 km). Przebiegające w pobliżu główne arterie dzielnicy zapewniają dobre połączenie z całym miastem, 15 minut do centrum (4 km), 10 min (3 km) do zintegrowanego centrum komunikacyjnego. Dobrze rozwinięta sieć komunikacji miejskiej, z liniami autobusowymi i pobliską pętlą tramwajową, uzupełniają świetny dojazd samochodem.

Powstanie i rozbudowa PPTP jest możliwa dzięki finansowaniu ze środków unijnych  JESSICA. JESSICA  to skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. To europejska inicjatywa finansowego wspierania rewitalizacji miast, nowego zagospodarowywania terenów problemowych, poprzemysłowych czy powojskowych. JESSICA pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dając możliwość lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach.

Nazwa

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy

lokalizacja

Poznań - Dębiec

Ul. 28 Czerwca 1956r. 398-406

Liczba budynków

2

Liczba kondygnacji

7

Warunki najmu

Proponowana stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi 48 zł netto.
Stawka opłat eksploatacyjnych wynosić będzie 15 zł netto / m2 + energia elektryczna (rozliczana co 6 miesięcy zgodnie z odczytem liczników).

Opis usług dodatkowych

Dostęp do podstawowych urządzeń biurowych (np. ksero, drukarka, skaner itp.)
Dostęp do nowoczesnej infrastruktury (szeroko-pasmowy internet, sieć telefoniczna) Organizacja i pośrednictwo w kontaktach z uczelniami i instytucjami naukowymi
Usługi wspierające biznes - bezpłatne usługi przede wszystkim w zakresie ogólnego doradztwa podatkowego i prawnego
Usługi ogólnego doradztwa podatkowego i prawnego

Kontakt

Wielkopolskie Centrum

Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 400

61-441 Poznań

Email:

biuro@wcwi.com.pl

biuro@pptp.pl

Grzegorz Michalski

- Prezes Zarządu

Wróć do listy