Bezpłatny transport w czasie smogu

Od 2 grudnia 2019 obowiązuje zmieniona uchwała Rady Miasta Poznania dotycząca bezpłatnych przejazdów w transporcie publicznym w czasie utrzymujących się przekroczeń poziomu stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10.

Bezpłatny transport w czasie smogu - grafika artykułu
Bezpłatny transport w czasie smogu

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów na liniach ZTM będzie przysługiwać w godzinach od 3.00 do 24.00 po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 100 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania, a równocześnie dla danej doby utrzymuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości progowej.

Informacje dotyczące stanu powietrza i ewentualnych przekroczeń oraz decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji można śledzić na bieżąco na stronie: www.poznan.pl/powietrze/atmosfera.

Komunikaty o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji pojawią się na tablicach informacji pasażerskiej, oficjalnej stronie internetowej MPK Poznań i na profilu na Facebook'u, w aplikacji myMPK.

ZTM

sieci społecznościowe