Sygnalizacja akustyczna na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Wilczak

Kolejne skrzyżowanie zostało wyposażone w sygnalizację dźwiękową. Ułatwi ona pokonanie dwujezdniowej ulicy Serbskiej osobom z dysfunkcjami wzroku.

Sygnalizacja akustyczna na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Wilczak - grafika artykułu
Sygnalizacja akustyczna na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Wilczak (foto: ZDM)

Zwiększenie bezpieczeństwa osób niewidomych i niedowidzących to najważniejszy cel instalacji urządzeń akustycznych na sygnalizatorach świetlnych. Ułatwiają one samodzielne pokonanie przejścia dla pieszych osobom z dysfunkcjami wzroku. Tego rodzaju techniczna pomoc ma szczególne znaczenie na ruchliwych ulicach, takich jak ulice Serbska i Wilczak, gdzie w pobliżu znajdują się wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, urzędy, a także coraz bardziej gęsta zabudowa mieszkaniowa. Sygnalizacja akustyczna działa od 12 sierpnia.

ZDM sukcesywnie wyposaża sygnalizacje świetlne w sygnalizacje dźwiękowe. W ubiegłym roku na przykład na Alei Solidarności (os. Zwycięstwa), a w tym roku na ul. Grunwaldzkiej (przy ul. Marszałkowskiej).

Zrealizowane zadanie polegało na montażu urządzeń akustycznych wraz z przyciskami dla pieszych oraz wykonaniu kanału teletechnicznego. Całość prac kosztowała 182 tys. złotych.

ZDM

sieci społecznościowe