Zgłoszenie wprowadzenia stałej organizacji ruchu

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Poznania

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel.: 61 878 1520 fax: 61 878 1529

email: mir@um.poznan.pl


Opłaty:

brak

Termin i sposób załatwienia:

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia: organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, właściwego komendanta Policji co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, lub w przypadku robót wynikających z § 5.2. ww. rozporządzenia co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem.

W przypadku zakończenia prac w terminie szybszym niż przewidywany, należy o tym fakcie poinformować na dzień przed ich zakończeniem - e-mailowo lub telefonicznie, podając ulicę oraz nr ewidencyjny projektu (email: mir@um.poznan.pl (mailto:mir@um.poznan.pl), tel. 61 878 15 24).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej