Przewodnik po urzędzie

Trwają właśnie prace nad projektem o nazwie "Przewodnik po Urzędzie", którego założeniem jest stworzenie publikacji zawierającej podstawowe informacje dotyczące współpracy Urzędu Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Przewodnik będzie swego rodzaju mapą świata współpracy. 

Przewodnik będzie przede wszystkim odpowiedzą na podstawowe pytania takie jak:

-Co? -Gdzie? -Kiedy? -Z kim?

Przedownik zawierać będzie również podstawowe informacje gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc w swojej dziedzinie.

Informacje o publikacji przewodnika pojawią się wkrótce.