Informacja o projekcie: "Zawód a rynek. Zwiększenie szans rozwoju zawodowego oraz przedsiębiorczości wśród uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi". 

- od 7 do 25 maja 2012 r. - grupa 26 uczniów i nauczycieli z miasta partnerskiego  Kutaisi (Gruzja) odbyła staż w Poznaniu, w ramach międzynarodowego projektu pod nazwą: "Zawód a rynek. Zwiększenie szans rozwoju zawodowego oraz przedsiębiorczości wśród uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi". To był już czwarty międzynarodowy projekt realizowany przez Miasto Poznań wraz z partnerskim miastem Kutaisi, dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach Polskiej Pomocy. Tegoroczna edycja była efektem współpracy Miasta Poznań, Miasta Kutaisi, Szkoły Zawodowej w Kutaisi oraz pięciu poznańskich szkół: Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół Odzieżowych, Zespołu Szkół Łączności oraz Zespołu Szkół Komunikacji. W poprzednich trzech udział brali m.in. kluczowi urzędnicy Urzędu i Rady Miasta Kutaisi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z miasta partnerskiego. Tym razem oferta skierowana była do uczniów i nauczycieli.

Głównym celem było podniesienie jakości edukacji zawodowej w Kutaisi. Podczas stażu zorganizowanego przez 5 poznańskich szkół zawodowych, ich kadra nauczycielska oraz uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami ze stażystami z Gruzji. Staż zorganizowano również w celu nawiązania trwałej współpracy międzynarodowej przez partnerskie szkoły i wybrane poznańskie firmy, w których gruzińscy uczniowie odbyli praktyki. Ponadto, projekt miał na celu  zainicjowanie współpracy pomiędzy samorządem Kutaisi, szkołą zawodową i sektorem prywatnym.

Na początku trzytygodniowego stażu w Poznaniu uczniowie i nauczyciele z Kutaisi (26 osób) zostali podzieleni na 5 grup. Uczestnicy projektu doskonalili kwalifikacje w ramach swoich specjalności zawodowych zarówno w szkołach, jak i w poznańskich firmach prywatnych.

Stażyści (zarówno uczniowie, jak i nauczyciele) wzięli udział w zajęciach z przedsiębiorczości, a każda z grup na zakończenie stażu przygotowała biznesplan, którego celem było zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Projekt niesie za sobą wiele korzyści dla uczniów, ale także i dla nauczycieli - ci bowiem zostali przeszkoleni z zakresu platformy edukacyjnej Moodle, co ma podnieść ich kwalifikacje pedagogiczne. Zostali również zachęceni do ustawicznego doskonalenia swoich kompetencji nauczycielskich. Na zakończenie realizacji projektu Urząd Miasta Kutaisi wraz ze szkołą zawodową w Kutaisi zorganizował seminarium, podsumowujące projekt, podczas którego zaprezentowane zostały dobre praktyki szkolnictwa zawodowego zidentyfikowane w Poznaniu. W seminarium udział wzięli również przedstawiciele sektora prywatnego, co bez wątpienia stanowić będzie dobry początek współpracy w dziedzinie rozwoju kształcenia zawodowego pomiędzy trzema sektorami (administracja lokalna, szkolnictwo zawodowe, sektor prywatny).

Projekt dofinansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach Polskiej Pomocy. Miasto Poznań uzyskało na ten cel dotację w wysokości 151 972 tys. zł, co stanowi około 75% wartości całego przedsięwzięcia. Łączna dotacja uzyskana ze środków Polskiej Pomocy na poprzednie projekty wyniosła około 425 000 zł. Wszystkie ostatnie cztery wnioski o dofinansowanie, składane do tej pory przez Miasto Poznań do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uzyskiwały dofinansowanie

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej