Przedstawiciele Kutaisi i Tbilisi w Poznaniu

28 listopada 2013 r., w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kutaisi i Tbilisi.

Gościom z Gruzji przedstawiciele Biura Prezydenta UMP zaprezentowali między innymi zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w Poznaniu. Urzędnicy z Kutaisi i Tbilisi szczególnie byli zainteresowani ideą Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Grupa przedstawicieli gruzińskich miast Kutaisi i Tbilisi przebywała w Poznaniu z czterodniową wizytą. W ramach współpracy partnerskiej pracownicy Urzędu Miasta Poznania pokazali gościom miasto, ucząc ich między innymi, jak prowadzić dialog społeczny i jak w Poznaniu realizowane są programy rewitalizacyjne.


Udział przedstawicieli Kutaisi w targach Tour Salon

16-20 października 2013 r. na zaproszenie Miasta Poznania przedstawiciele Kutaisi prezentowali ofertę turystyczną miasta na Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2013.


Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny odbędzie w dniach 9-14 września 2013 wizytę w Gruzji na zaproszenie władz partnerskiego (od 2009 roku) Miasta Kutaisi i władz miast Tbilisi oraz Batumi.

To pierwsza wizyta tego szczebla organizowana we współpracy z Ambasadą RP w Tbilisi.

Celem jest przeglad dotychczasowych działań oraz możliwości współpracy w innych dziedzinach, w tym współpraca w promocji gospodarczej i zainteresowanych firm.

W tym czasie (9 września) rusza V. projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach "Polskiej pomocy" realizowany przez Poznan i Kutaisi "Partnerzy przeciw wykluczeniu. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym".


W ramach projektu "Partnerzy przeciw wykluczeniu. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym" w dniach 27 maja - 1 czerwca 2013 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Miasta Poznania w Kutaisi.
Wśród delegatów byli: Pani Dorota Potejko - Pełnomocnik Prezydenta ds. Niepełnosprawnych, Pan Józef Solecki - Kierownik Oddziału Integracji Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Poznania oraz cztery przedstawicielki organizacji pozarządowych: Pani Anna Leonowicz (Stowarzyszenie "NA TAK"), Pani Eunika Lech (Towarzystwo Osób Niesłyszących "TON"), Pani Hanna Pracharczyk (Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących), Pani Jolanta Kolasińska-Wlazło (Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych - Oddział Regionalny).
Celem wizyty było poznanie sytuacji osób niepełnosprawnych w Kutaisi i przygotowanie na ten temat raportu, nawiązanie współpracy ze specjalistami ds. niepełnosprawnych, którzy przyjadą na szkolenia do Poznania jesienią 2013 r. oraz wymiana doświadczeń.
Mimo niespodziewanych trudności technicznych, jakich doświadczyła delegacja, cel wyjazdu został osiągnięty.
Po powrocie przedstawiciele spotkali się z Prezydentem Miasta Poznania Panem Ryszardem Grobelnym.


Nowy Mer Miasta Kutaisi (5 czerwca 2013).
Pan Dimitri Kopaliani został wybrany na stanowisko nowego Mera Miasta Kutaisi (Gruzja). Pan Kopaliani, który na stanowisku Mera zastąpi Pana Besiki Bregadze, ukończył University of Michigan (USA) i uzyskał stopień doktora informatyki Lawrence Tech. University, Southfield MI (USA). Urodził się w Kutaisi, ma 43 lata, z czego 20 lat spędził poza granicami kraju. Ma troje dzieci, jego żona jest z pochodzenia Amerykanką.
Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny wysłał do Pana Mera Kopalianiego najlepsze życzenia z okazji wyboru na stanowisko Mera.


Drużyna z Gruzji, w skład której weszli m.in. studenci z Kutaisi, wzięła udział w turnieju Euroasmus and Friends Cup 2013.   
6 czerwca na  stadionie Przywodnym Rataje, os. Piastowskie 106A, odbyła się druga edycja międzynarodowych rozgrywek piłkarskich studentów. Gruzja była jedną z 10 drużyn narodowych i lokalnych. W turnieju zwyciężyli studenci ze Szwajcarii, Gruzini grali w grupie z drużynami: Polski, Hiszpanii, Turcji i DS. 1. Gratulujemy wspaniałego, sportowego ducha!


Poznań wspiera studentów z miast partnerskich.
Pan Ioseb Otskheli (Kutaisi, Gruzja) zakończył naukę i uzyskał absolutorium Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Otskheli spędził dwa lata w Poznaniu studiując informatykę dzięki wspólnemu stypendium miast Poznania i Kutaisi.
Panu Otskheli życzymy powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym!


Miasto Poznań uzyskało piąty z kolei grant z programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2013 roku zostanie on przeznaczony na współpracę z miastem partnerskim Kutaisi - projekt pt.: "Partnerzy przeciw wykluczeniu. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym"

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczeń na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w Kutaisi poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy pomiędzy specjalistami z Poznania i Kutaisi oraz stworzenie platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami lokalnej administracji i organizacjami pozarządowymi w Kutaisi.

Projekt "Partnerzy przeciw wykluczeniu" ma służyć rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, lecz także doprowadzić do trwałej zmiany w podejściu administracji lokalnej, która dotąd nie współpracowała na tym polu z organizacjami pozarządowymi, a także wyposażyć osoby pracujące na co dzień z niepełnosprawnymi w wiedzę m.in. z zakresu nowych metod pracy. Podniesienie kwalifikacji beneficjentów oraz przekazanie im pomocy dydaktycznych do wykorzystania w pracy stworzy efekt mnożnikowy - wiedza i narzędzia zostaną przekazane współpracownikom beneficjentów i innym osobom działającym w tym środowisku. Projekt jest jednocześnie kontynuacją poprzednich działań związanych z aktywizacją i wspieraniem przedsiębiorczości grup zagrożonych bezrobociem i marginalizacją społeczną.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej