Miasto Poznań uzyskało szósty z kolei grant z programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2014 roku został on przeznaczony na współpracę z miastem partnerskim Kutaisi - projekt "Turystyczny magnes. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi"

Poznań zrealizował kolejny program szkoleń skierowany do partnerskiego miasta Kutaisi. W ramach projektu "Turystyczny magnes. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi".

Głównym partnerem projektu była Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

Pierwsza faza działań odbyła się w gruzińskim Kutaisi w dniach 6-13 kwietnia 2014 r. Eksperci z Poznania - Wojciech Mania i Jakub Pindych z PLOT oraz Anna Aleksandrzak z Biura Prezydenta Urzędu Miasta pozyskali informacje do raportu nt. sytuacji związanej z sektorem turystycznym w Kutaisi, a także przeprowadzili rekrutację grupy uczestników warsztatów w Poznaniu.

To właśnie dwutygodniowy staż w Poznaniu stanowił kluczową część projektu. Zorganizowano go dla 19 przedstawicieli gruzińskiej branży turystycznej: przedstawicieli hoteli, hosteli, gastronomii, informacji turystycznej, tour-operatorów i urzędu miasta Kutaisi.

Celem stażu było podniesienie jakości usług turystycznych w Kutaisi i stworzenie podstaw do zainicjowania platformy współpracy pomiędzy administracją lokalną w Kutaisi, a jednostkami branży turystycznej.

W pierwszym tygodniu stażyści oprócz udziału w warsztatach odwiedzili miejsca, których funkcjonowanie oddziałuje na rozwój turystyki: Centrum Informacji Miejskiej-Wydawnictwo Miejskie Posnania, Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Stary Browar, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Port Lotniczy Poznań-Ławica. W drugim tygodniu realizacji projektu odbyły się m.in. warsztaty kulinarne w Concordia Taste i seminarium poświęconemu turystyce kulinarnej. Gruzińscy partnerzy mieli możliwość poznać sposoby organizacji wizyt studyjnych, przygotowania publikacji turystycznych, czy wykorzystania wolnego oprogramowania, które używane jest w branży turystycznej.

Realizowane działania projektowe zostały wysoko ocenione przez przedstawiciela MSZ.

W październiku, w Kutaisi odbyło się podsumowanie współpracy, podczas którego zaprezentowano gruzińskim partnerom raport pt.: "Stan rozwoju turystyki w Kutaisi i jego okolicach. Raport z podróży studyjnej i propozycje działań". Eksperci reprezentujący Miasto Poznań: dr Piotr Zmyślony z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz dr Wojciech Mania i Jakub Pindych z PLOT, a także Anna Aleksandrzak z Biura Prezydenta, pełniąca funkcję kierownika projektu, spotkali się z politykami odpowiedzialnym w Kutaisi za działania dotyczące rozwoju turystyki. Poruszono także kwestię kontynuacji współpracy w wybranych obszarach. Zarekomendowano: utworzenie systemu miejskiej informacji turystycznej (oznakowanie), przygotowanie publikacji tematycznych, jako uzupełnienie systemu informacji turystycznej, działania mające na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego, będących podstawą zrównoważonego rozwoju turystyki, rozwój programu wydarzeń i działań kulturalnych wpływających na turystykę, organizacja wymiany kulturalnej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej