Ministerstwo Spraw Zagranicznych współfinansuje kolejny projekt realizowany w ramach polsko-gruzińskiej współpracy między miastami partnerskimi. Przyznano 56 grantów, z czego 10 - w tym poznański - realizowanych będzie na terenie Gruzji.

Celem programu "polska pomoc" jest wspieranie szeroko rozumianego rozwoju uboższych krajów, borykających się z wewnętrznymi problemami gospodarczymi, politycznymi, demograficznymi, czy środowiskowymi.

Turystyka jest jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki Gruzji (około 6% udział w PKB, 4,2 mln odwiedzin zagranicznych), a jej potencjał usługowy stanowi solidną podstawę dla podnoszenia jej konkurencyjności. Kutaisi, położone w centralnej Gruzji, jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem tego kraju. Kontynuacja, w nowym projekcie, tematu wsparcia rozwoju lokalnej turystyki jest związana z faktem, że funkcja turystyczna Kutaisi wchodzi w fazę trwałego rozwoju. Stabilność tego etapu zależna jest od podjęcia zintegrowanych działań jakościowych zarówno w odniesieniu do usług turystycznych, jak i informacji turystycznej, zarządzania turystyką, stanu i sposobu udostępniania walorów kulturowych, stanu środowiska naturalnego oraz poparcia mieszkańców dla działań turystycznych. Działania w projekcie "Jakość w turystyce", ich cele i rezultaty zostały zaplanowane tak, aby w najszerszy i najbardziej efektywny sposób odpowiedzieć na zidentyfikowane problemy. Poznań posiada duże doświadczenia i wiedzę na tym polu, a ich przekazanie partnerom z Kutaisi przyniesie długofalowy efekt - przyczyni się do zatrzymania większej liczby turystów w mieście i jego okolicach, wzrostu poziomu gospodarczego oraz jakości życia mieszkańców będących ostatecznymi beneficjentami pozytywnych zmian.

Współpraca w zakresie rozwoju turystyki, zapoczątkowana w 2014 r. projektem "Turystyczny magnes" umożliwiła poznanie specyfiki tego sektora w Kutaisi i pozwoliła na zaplanowanie konkretnych rozwiązań naprawczych. Realizacja kolejnych działań może stać się solidną podstawą dalszego wzmacniania jakości usług turystycznych w tym gruzińskim mieście i okolicach.


Kutaisi na Tour Salonie

15-17 października 2015 roku 3-osobowa delegacja przedstawicieli miasta partnerskiego Kutaisi zaprezentowała ofertę turystyczną swojego miasta w ramach Targów Regionów
i Produktów Turystycznych Tour Salon 2015.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej