- od 3 do 21 kwietnia 2011 w Poznaniu przebywali reprezentanci Miasta Kutaisi biorący udział w projekcie "Administracja lokalna wspiera przedsiębiorczość. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi".

- w dniach 30 kwietnia 2011 w Gruzji przebywała delegacja Rady i Urzędu Miasta Poznania z okazji dorocznego Święta Miasta Kutaisi oraz 5th Local Economic Development Forum, gdzie radny Przemysław Foligowski zaprezentował koncepcję aglomeracji poznańskiej.

- od 9 do 14 maja 2011 w Kutaisi przebywali eksperci ds. wspierania przedsiębiorczości z Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania w ramach projektu "Administracja lokalna wspiera przedsiębiorczość" realizowanych ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ 2011.

- Koniec lipca 2011r. (24-30 lipca) upłynął partnerom z Poznania i Kutaisi na wspólnych pracach nad tematyką przedsiębiorczości akademickiej. Delegacji z Kutaisi towarzyszył jako obserwator przedstawiciel uniwersytetu Ilia Chavchavadze z Tbilisi. Podczas wizyty w Poznaniu goście mieli okazję zapoznać się z prac inkubatorów przedsiębiorczści, akademickich biur karier oraz izb przemysłowo-handlowych.


- W celu nawiązania kontaktów z zakresu edukacji w dniach 13-17 września 2011 r. do Kutaisi udała się oficjalna delegacja w składzie: Dyrektora Wydziału Oświaty, pana Andrzeja B. Tomczaka raz dyrektorów 4 poznańskich szkół. Przedstawiciele Miasta Poznania mieli okazję zapoznać się ze szkołami w Kutaisi i gruzińskim systemem oświaty.

- Miasto Poznań gościło dwie zwyciężczynie konkursu skrzypcowego w Gruzji, przeprowadzonego pod egidą Ambasady RP w Tbilisi. Nagrodą była wizyta w dniach 17-23 października 2011 r. podczas przesłuchań do Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego.

- W ramach wspólnego projektu miast partnerskich na stypendium w Poznaniu przebywa dwóch studentów z Miasta Kutaisi w roku akademickim 2011/2012.

- W listopadzie 2011 r. Miasto Poznań gościło dyrygenta i dyrektora muzycznego Opery w Kutaisi, pana Revaza Javakhishvili, który miał okazję zapoznać się z pracą poznańskich muzyków w instytucjach kultury: poznańskim Teatrze Wielkim, Filharmonii Poznańskiej, Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia A. Duczmal czy poznańskim Teatrze Muzycznym. Dyrygent z Kutaisi odbył również spotkania w Salonie Nowowiejskich oraz szkole muzycznej przy ul. Solnej.

- Przedstawiciel Miasta Kutaisi pełnił rolę obserwatora podczas imprezy integracyjnej dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych "Europa Bez Barier" w dniach 8-11 grudnia 2011 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej