Nowy Św. Marcin coraz bliżej

Nowy Święty Marcin coraz bliżej

Rozpoczęcie prac, związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem ul. Święty Marcin, zaplanowano na drugą połowę lata przyszłego roku. Miasto rozpoczęło sporządzanie projektu budowlanego inwestycji "Projekt Centrum", której realizacja ma pochłonąć 230 mln zł. Celem tej oczekiwanej od lat inwestycji jest nie tylko poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej Poznania, ale też poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz życia społecznego w centrum miasta.

Dwa etapy

Inwestycja będzie prowadzona będzie etapami. Pierwszy z nich, którego zakończenie planowane jest na III kwartał 2020 roku, polegał będzie na przebudowie tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności oraz Towarowej. Obejmie rewaloryzację obszaru, którego dotyczył rozstrzygnięty w ubiegłym roku konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej centrum - "Poznań - Centrum Od Nowa". Szacunkowy koszt realizacji tego etapu inwestycji to 100 mln zł. Niemal 45,5 mln zł ma pochodzić z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Drugi etap inwestycji obejmie budowę trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka. W tym wypadku koszt inwestycji, która ma być zrealizowana do III kwartału 2022 roku, szacowany jest na 130 mln zł, z czego ok. 59 mln miasto zamierza pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przygotowania do inwestycji

W konkursie "Poznań - Centrum Od Nowa" najlepszą propozycję zagospodarowania przestrzeni centrum przedstawiło poznańskie Studio ADS 2. Miasto podpisało z nim umowę w lipcu tego roku. We wrześniu projektant przedstawił koncepcję zagospodarowania ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka, a w listopadzie - koncepcję obejmującą ul. Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do Al. Marcinkowskiego, ul. 27 Grudnia, Gwarną, Kantaka i Ratajczaka oraz fragmentu Al. Marcinkowskiego.

Równolegle, przy użyciu georadaru i skaningu 3D, przeprowadzono prace inwentaryzacyjne dla I zakresu projektu - części ul. Św Marcin, obejmujące infrastrukturę podziemną i naziemną. Wykonano próbne przekopy oraz zinwentaryzowano zieleń. Na ukończeniu są badania geotechniczne, na które wykonawca robót uzyskał decyzję Wydziału Ochrony Środowiska. Dla całości "Projektu Centrum" opracowywane jest studium wykonalności.

Przetargi i terminy

- Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ogłoszony zostanie przetarg na inwentaryzację geodezyjną, geotechniczną i architektoniczną wraz z aktualizacją map do celów projektowych dla pozostałego obszaru "Projektu Centrum" - informuje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Dodaje, że w najbliższych tygodniach ogłoszony zostanie również przetarg na prace wykonawcze dotyczące ul. Św. Marcin, na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka.

- Zakładając bezproblemowy przebieg postępowania przetargowego, możliwe jest rozpoczęcie prac budowlanych na ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka w sierpniu przyszłego roku, a - uwzględniając terminy ewentualnych protestów czy odwołań - najprawdopodobniej rozpoczną się we wrześniu - przekonuje Mariusz Wiśniewski.

Wprowadzanie zmian wymaga informacji. Na początku przyszłego roku, w ramach "Projektu Centrum", przy ul. Św. Marcin 51-57 otwarte zostanie biuro budowy, w którym mieszkańcy Poznania i zainteresowani będą mogli uzyskać informacje na temat postępu prac. Jednocześnie rozważana jest możliwość prowadzenia w tym lokalu w godzinach popołudniowych animacji i zajęć dla mieszkańców.

Jacek Łakomy/biuro prasowe

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej