Koalicja Święty Marcin

Koalicja Święty Marcin

Koalicja ma służyć rewitalizacji społecznej Św. Marcina, mobilizacji w celu tworzenia lokalnej tożsamości.

Od kilku lat trwają debaty i konsultacje związane z rewitalizacją ulicy Św. Marcin. Ostatnio zakończyły się kolejne, skierowane do mieszkańców, firm i organizacji w celu zebrania pomysłów na ścisłe centrum Poznania. Jednak równie ważna jak część inwestycyjna jest troska o ożywienie społeczne tej części miasta, której próbę wspólnie podjeli mieszkańcy ul. Sw. Marcina i ulic przyległych, oraz firm, które prowadzą swoje biznesy.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu w lutym 2015 roku wyszło naprzeciw polepszenia tego stanu rzeczy podjęło działania zmierzające do walki z animowością mieszkańców i podmiotów funkcjonujących przy ul. Sw. Marcin. W marcu bieżącego roku TWP zorganizowało w swojej siedzibie spotkanie mieszkańców i firm, którym na sercu leży dobro tej części miasta.

Powstała Koalicja Swiętomarcińska, która współpracuje przy realizacji różnych imprez.

Spośród 24 podmiotów deklarujących współpracę należy wskazać: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi z Powstańców Wielkoposkich, CK Zamek, Pub Nowa Czytelnia, Balance, Reinbow Tours, WSB, CenterMed, Hotel Rzymski, Amore Bio Gelato, Karmelkowo a przede wszystkim mieszkańców, którym zależy na podniesieniu atrakcyjności ulicy.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej