Św.Marcin re-ANIMACJA! - "Pamiętajmy o ogrodach"

Św.Marcin re-ANIMACJA! - "Pamiętajmy o ogrodach"

"Pamiętajmy o ogrodach"

Organizatorem konkursu jest Miasto Poznań we współpratnerstwie z Koalicją Święty Marcin oraz Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu.

Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie mieszkańców ulicy Św. Marcina do dbałości o najbliższe otoczenie, a co za tym idzie podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych przestrzeni publicznej miasta oraz jego promocja. Ponadto, chcemy stworzyć "modę" na ukwiecanie i zazielenianie balkonów, a także zewnętrzne parapety okienne, bramy, witryny lokali usługowo-handlowych.

Zgłoszone do konkursu obiekty będą oceniane w trzech kategoriach:

I - najpiękniej ukwiecony i zazieleniony balkon lub parapet zewnętrzny

II - najpiękniej ukwiecona i zazieleniona witryna

III - najpiękniej ukwiecona frontowa elewacja budynku

Przewidziane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii

Czas trwania konkursu: 21.05.2016 - 21.09.2016.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 22.08.2016 r.

Konsultacje oraz wydawanie sadzonek odbędą się w dwóch terminach:

24.06.2016 od 17:00 do 19:00

22.07.2016 od 1700 do 1900

w siedzibie TWP OR ul. Św. Marcin 69 w Poznaniu.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: 21.09.2016 r.

Zachwyćmy miasto kolorowym i ukwieconym Św. Marcinem!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej