Perspektywy odnowy starych zasobów budowlanych w miastach polskich. Problemy Finansowania i realizacji - 2004 r. Lublin

Perspektywy odnowy starych zasobów budowlanych w miastach polskich. Problemy Finansowania i realizacji - 2004 r. Lublin

Referat p. Andreasa Billerta wygłoszony na Konferencji w Lublinie - 2004 pt: " Perspektywy odnowy starych zasobów budowlanych w miastach polskich. Problemy Finansowania i realizacji".

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej