Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna (PEKA)

Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna jest narzędziem służącym koordynacji transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej i głównym elementem nowoczesnego systemu informatycznego. Ma ona za zadanie ujednolicenie systemu płatności za przejazd świadczony przez różnych, niezależnych przewoźników działających na obszarze Poznania i powiatu poznańskiego, a tym samym ułatwienie korzystania z transportu zbiorowego oraz zwiększenie jego dostępności.

Na koniec 2017 r. liczba zarejestrowanych użytkowników systemu PEKA wyniosła 561,8 tys. i była wyższa o 12,8% w porównaniu z 2016 r.

Dostępne funkcjonalności karty PEKA to:

bilet okresowy, sieciowy i trasowany

tPortmonetka - opłacanie przejazdów komunikacji miejskiej (bilet jednorazowy) oraz parkowania w SPP w strefie Jeżyce oraz w części parkomatów zlokalizowanych w centrum miasta

możliwość doładowania przez internet

identyfikator cyfrowy

karta biblioteczna w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu

niekwalifikowany podpis elektroniczn

aplikacja MOPR - wgrywanie liczby posiłków na kartę i korzystanie z nich w barach Społem.

System PEKA umożliwia wprowadzenie bardziej elastycznej oferty biletów. Najkrótszym okresem obowiązywania biletów sieciowych oraz trasowanych jest 14 dni. Każdy pasażer ma możliwość dopasowania do własnych potrzeb okres ważności biletu - do 366 dni dla biletów sieciowych i do 90 dni dla biletów trasowanych. Atrakcyjny cenowo Bilet Metropolitalny to oferta specjalna dla osób, które mieszkają i płacą podatki na rzecz Miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym.

297 punktów sprzedaży do dyspozycji klientów było pod koniec 2017 r. (o 2 więcej w porównaniu z 2016 r.) oraz 86 biletomatów stacjonarnych dostosowanych do obsługi nowego systemu (o 9 więcej).

17,6 mln - liczba sprzedanych biletów w transporcie publicznym w 2017 r., była nieznacznie wyższa o 0,05 % w stosunku do 2016 r.

3 zł - tyle kosztuje przejechanie 5-7 przystanków w taryfie czasowej oraz 11-12 przystanków w taryfie tPortmonetki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej