Prace przy ul. Przemysłowej 57 i ul. Swoboda

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 4 do 14 lutego 2020 r., w związku z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji do budynku przy ul. Przemysłowej 57, wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych w rejonie prac.

Prace przy ul. Przemysłowej 57 i ul. Swoboda
Prace przy ul. Przemysłowej 57 i ul. Swoboda

W etapie I (rozbiórka, prace instalacyjne) zwężona będzie jezdnia i wygrodzony chodnik na wysokości posesji, a ruch pieszych odbywać się będzie po kładce, lub drugą stroną ulicy.

W etapie II (montaż studni i przyłącza, odtworzenie nawierzchni) wygrodzony będzie chodnik na wysokości posesji, a ruch pieszych odbywać się będzie po kładce, lub drugą stroną ulicy.

Ponadto, w dniach od 4 do 28 lutego br., w związku z wymianą oświetlenia drogowego, wygradzane będą kolejne odcinki chodnika i fragmenty jezdni po zachodniej stronie ul. Swoboda na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcelińską do kościoła. Możliwe są chwilowe ograniczenia możliwości parkowania w rejonie robót.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.