- w dniach od 17-24 września 2006 odbyła się w Poznaniu konferencja poświęcona problematyce społecznej pt. "Młodzież niepełnosprawna w przestrzeni społecznej - ścieżki ku normalizacji". Konferencja zorganizowana została przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta i Dom Bretanii we współpracy z Association Ille-et-Vilaine Polotne. W konferencji wzięli udział przedstawiciele miasta Rennes i departamentu Ille et Vilaine oraz Poznania zajmujący się problematyką niepełnosprawności.
Odbiorcami konferencji byli przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacje zainteresowane społeczną pozycją niepełnosprawnej młodzieży, jej możliwościami na rynku pracy, edukacji i polityce społecznej. W konferencji wzięli udział specjaliści z polski i Francji.

- W dniach 25 i 26 czerwca 2007 r. w Poznaniu odbyło się Europejskie Forum Współpracy: Hanower - Rennes - Poznań. Spotkanie zorganizowały wspólnie władze trzech miast partnerskich: Poznania, Hanoweru i Rennes. Uczestnikami spotkania oprócz władz tych trzech miast byli między innymi europarlamentarzyści polscy i francuscy oraz ambasador Republiki Francuskiej w Polsce.
Głównym celem spotkania była debata na temat roli miast w Europie. Spotkanie objął swoim patronatem Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Hans-Gert Pöttering.
Na zakończenie Forum została podpisana przez Prezydenta Miasta Poznania oraz Nadburmistrza Hanoweru i Mera Rennes wspólna Deklaracja Poznańska w sprawie debaty dotyczącej roli samorządów w integracji europejskiej. Decyzją sygnatariuszy Deklaracji, spotkania mają być kontynuowane w następnych latach.

- 3-19 września 2008 - wizyta grupy teatralnej Compagnie Trajectoire z Rennes w ramach obchodów 10-lecia partnerstwa Rennes -Poznań. Wspólna realizacja projektu teatralnego francusko-polskiego "T (h)ree Partition"- muzyka, taniec, video.
- Obecnie w wyniku współpracy obu miast, działa w Rennes bardzo liczna grupa polonofilów.

2008 - Forum Poznań-Hanower-Rennes w Rennes poświęcone było europejskiej polityce kulturalnej miast.

2009 - Forum Poznań-Hanower-Rennes w Hanowerze dotyczyło roli wyższych uczelni w życiu miasta, z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy uczelni i transferu wiedzy do gospodarki.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej