Efekty współpracy

- Konsulat Honorowy Francji w Poznaniu
- Konsulat Honorowy Polski w Rennes
- Dom Bretanii
- Francusko - Polskie Podyplomowe Studia w zakresie Zarządzania w Poznaniu.
- Centrum Europejskich Studiów Politycznych w Poznaniu.
- Współpraca obu miast przy realizacji programu ECOS - PHARE, skierowanego na oszczędności energetyczne w komunikacji miejskiej; rezultat - wyposażenie dwóch newralgicznych skrzyżowań w sterowniki ruchu.
- Uniwersytet Letni w Rennes (staże dla pracowników samorządowych i nauczycieli języka francuskiego z województwa poznańskiego).
- Imprezy kulturalne: Dni Bretanii, Dni Kultury Francuskiej, Festiwal Muzyki Celtyckiej, Festiwal Licealnych Teatrów Francuskojęzycznych, Międzynarodowy Jarmark Świętojański, Festiwal Polski w Bretanii, Międzynarodowy Tydzień Praw Dziecka w Rennes.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej