- Od 11 do 15 lipca 2012 r. w Rennes przebywali zastępca Prezydenta Miasta Poznania Dariusz Jaworski i przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania Jan Chudobiecki. Podczas wizyty wzięli udział w seminarium podsumowującym wieloletnie kontakty pomiędzy Wielkopolską i Bretanią.

Pierwsze kontakty między naszymi regionami miały miejsce w czasie stanu wojennego w Polsce. Do 1994 roku z Bretanii do Polski przybywały ciężarówki transportujące leki, sprzęt medyczny, żywność, ubrania i inne potrzebne artykuły ofiarowane przez Bretończyków, których poruszył apel dziennika Ouest-France o pomoc dla Polaków. W 1993 r. w Poznaniu powstał Dom Bretanii, następnie w 1998 r. Poznań i Rennes podpisały porozumienie o współpracy, a od 2005 r. oficjalna umowa o kontaktach partnerskich łączy Wielkopolskę i Bretanię.

W czasie seminarium w Rennes i St Brice-en-Cogles (gmina współpracująca z wielkopolskim Dopiewem) rozmawiano o osiągnięciach, zdobytych doświadczenia, wzajemnych oczekiwaniach i o nowych sposobach współdziałania. Poruszono również takie zagadnienia, jak udział młodzieży we współpracy miast i gmin, praktyczna organizacja współpracy, a także tworzenie tożsamości europejskiej.

Przedstawiciele Poznania, wraz z grupą samorządowców z 12 wielkopolskich gmin oraz z przedstawicielami ukraińskiego regionu Winnica i niemieckiego miasta Erlangen, spotkali się między innymi z władzami regionu i miasta oraz z członkami korpusu dyplomatycznego. Uczestniczyli w uroczystości wręczenia polskich orderów zasługi pani Gracie Léon i panu Jean Meinnel, zasłużonym dla współpracy Bretanii i Wielkopolski. W Rennes z trybuny honorowej mieli także okazję oglądać defiladę z okazji Święta Narodowego Francji. Ważnym punktem wizyty była francusko-polska msza kończąca całodniowy festyn zorganizowany w Retiers.

Organizatorem spotkań było Stowarzyszenie Bretania-Polska w Rennes, we współpracy między innymi z Miastem Rennes, Regionem Bretanii, Komitetem Współpracy Poznań-Rennes i bretońskimi gminami.

Kolejne spotkania, których celem ma być poszukiwanie nowych kierunków i dynamizacja współpracy polsko-bretońskiej, planowane są w Poznaniu i w wielkopolskich gminach w 2013 roku.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej