Wizyta w Poznaniu Konsula Honorowego RP w Rennes

4 lutego 2015 roku Zastępca Prezydenta, Mariusz Wiśniewski spotkał się z Konsulem Honorowym Rzeczypospolitej Polskiej w Rennes, Michelem Dorin. Spotkanie poświęcone było perspektywom dalszego rozwoju współpracy Rennes i Poznania. Podkreślono znaczenie zmian politycznych w obu miastach i konieczności podjęcia działań zmierzających do dynamizacji kontaktów na różnych szczeblach. Konsul Dorin poinformował również o wizycie studyjnej w Polsce przedstawicieli bretońskich gmin, planowanej 1-7 czerwca 2015 roku. Konsul przekazał pismo od Mer Rennes, Nathalie Appéré do Prezydenta Miasta Poznania.


Wizyta studentów z Rennes w Poznaniu

7-13 maja 2015 roku blisko 30 osobowa grupa studentów 4. roku  Informatyki ekonomicznej na Uniwersytecie Rennes 1 odwiedziła Poznań. Przygotowanie wizyty w Poznaniu było jednym z projektów w ramach programu studiów gości z Bretanii. 

Wydział Rozwoju Miasta we współpracy z Biurem Obsługi Inwestorów przygotował i zrealizował merytoryczną część wizyty. Studenci zapoznali się z funkcjonowaniem kształcenia uniwersyteckiego w zakresie informatyki ekonomicznej oraz z problematyką wspierania przedsiębiorczości w Poznaniu.

W czasie wizyty młodzież z Rennes wzięła udział w spotkaniach na Uniwerstytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej oraz odwiedziła firmy CenturyLink i Apollogic. 


Spotkanie Zastępcy Prezydenta z delegacją Rady Regionalnej Bretanii

Z okazji 10. rocznicy nawiązania formalnej współpracy między Regionem Bretanii a Wielkopolską, 25-27 maja 2015 roku Poznań odwiedziła ośmioosobowa delegacja Rady Regionalnej Bretanii.

W uroczystościach, zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, uczestniczyli: pani Forough Salami, Wiceprezydent Rady Regionalnej Bretanii ds. międzynarodowych, pan Jean-Michel Le Boulanger, Wiceprezydent Rady Regionalnej Bretanii ds. kultury, pan Michel Morin, Wiceprezydent Rady Regionalnej Bretanii ds. rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz dyrektorzy do spraw międzynarodowych i europejskich, kultury i planowania przestrzennego.

26 maja 2015 roku goście z Bretanii uczestniczyli w okolicznościowym seminarium "Wielkopolska obywatelska - Wielkopolska europejska".

Tego samego dnia, z inicjatywy bretońskiej delegacji, odbył się w Domu Bretanii koktajl, który był symbolicznym wyrazem wdzięczności wobec Domu Bretanii za promowanie kultury bretońskiej oraz Miasta Poznania za wspieranie, od wielu lat, działań tegoż Domu.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezydenta, pan Mariusz Wiśniewski. Wydarzenie to było okazją do rozmów na temat historii oraz perspektyw dalszego rozwoju współpracy między Wielkopolską a Bretanią, na szczeblu regionalnym oraz lokalnym.


Wizyta Stowarzyszenia Bretania-Polska i przedstawicieli bretońskich gmin

W związku z obchodami 10. rocznicy podpisania porozumienia o formalnej współpracy między Regionem Bretanii a Wielkopolską w czerwcu Poznań odwiedziła liczna grupa przedstawicieli Stowarzyszenia Bretania-Polska wraz z przedstawicielami bretońskich gmin współpracujących z wielkopolskimi gminami.

5 czerwca w Domu Bretanii odbyło się spotkanie z gośćmi z Bretanii, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, organizatora wizyty oraz Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania.


Sukces poznańskiego hip hopu w Rennes

22-25 października 2015 roku przedstawiciele poznańskiej fundacji Ewy Johansen "Talent" wzięli udział w polsko-francusko-czesko-niemieckiej wymianie młodzieżowych zespołów
hip hopowych w Rennes. Poznań reprezentowali utalentowani tancerze Piotr Szwarc i Jakub Kamiński oraz koordynator z ramienia fundacji, Pani Justyna Piskorska.

Miasto Rennes zaprosiło przedstawicieli swoich miast partnerskich, Poznania, Brna (Czechy) i Erlangen (Niemcy) do udziału, wraz z rówieśnikami z Rennes, w wydarzeniach zorganizowanych okazji 50-lecia współpracy Rennes i Brna. Głównym punktem obchodów była międzynarodowa "bitwa" hip hopowa.

Piotr Szwarc i Jakub Kamiński swoimi występami wywołali furorę wśród publiczności - młodzieży z Rennes, Brna, Erlangen, przedstawicieli władz Rennes, lokalnych stowarzyszeń i komitetów współpracy z zagranicznymi miastami oraz mieszkańców Rennes. Piotr Szwarc, w duecie z przedstawicielem Rennes został zwycięzcą turnieju. Drugie miejsce zajął Jakub Kamiński z reprezentantem Brna.

Udział poznańskich tancerzy stanowił doskonałą promocję Poznania i współpracy partnerskiej z Rennes. Ważnym aspektem wizyty w Rennes była też integracja młodzieży z europejskich krajów.

Organizatorami byli: komitety współpracy Rennes z Poznaniem, Brnem i Erlangen oraz Międzynarodowy Dom w Rennes (Maison Internationale de Rennes).

Wyjazd do Rennes był możliwy dzięki dofinansowaniu przyznanemu fundacji przez Urząd Miasta Poznania w ramach małych grantów.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej