Od 1993 roku prężnie działa w Poznaniu Dom Bretanii - ambasador kultury bretońskiej i francuskiej. Dom Bretanii prowadzi szeroką działalność kulturalną adresowaną do dorosłych i dzieci. Celem działalności jest wszechstronna popularyzacja kultury Francji, Bretanii oraz innych krajów celtyckich. W tym celu organizowane są wykłady, koncerty, wystawy i prelekcje. Szczególną popularnością cieszą się wykłady o sztuce francuskiej przygotowywane przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego. Wielu miłośników francuskiej muzyki przyciągają także koncerty z udziałem gwiazd bretońskiej muzyki tradycyjnej miedzy innymi: Anne Auffret, Yann-Fanch Kemener, Patrik Ewen, Annie Ebrel, Jean Baron i Christian Anneix, Jean-Luc Thomas, Jean-Michel Veillon, David Hopkins, Didier Squiban.
Dwa razy do roku organizowane są także zabawy taneczne, czyli tradycyjne bretońskie Fest Noz. Zwykle uczestniczy w nich kilkusetosobowa grupa adeptów tańca bretońskiego. Za pomocą internetu biorą oni udział także w Cyber Fest Noz, czyli transmitowanym przez internet wielkim bretońskim tanecznym święcie.
Dom Bretanii koordynuje także organizację corocznych Dni Kultury Francuskiej, które są imprezą miejską, interdyscyplinarną i współorganizowaną przez kilka podmiotów m.in. Alliance Française, CK Zamek, Zespół Szkół Muzycznych i Muzeum Narodowe. Dom Bretanii od 15 lat organizuje w listopadzie również Dni Bretanii.

Współpracuje też z nauczycielami języka francuskiego i klubami europejskimi działającymi w poznańskich szkołach. Częstymi gośćmi w Domu Bretanii są grupy szkolne zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat Francji i Bretanii. Ten cel realizuje również dobrze zaopatrzona Biblioteka literatury francuskiej. W Domu Bretanii można też nauczyć się języków romańskich, przede wszystkim prowadzone są kursy: francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej