Pomnik Przemysła II - podpisane porozumienie

Podpisane porozumienie na organizację konkurs na pomnik Króla Przemysła II w Poznaniu

Podpisywanie listu intencyjnego - grafika artykułu
Porozumienie 1

11 sierpnia 2020 r. pdopisane zostało porozumienie między Fundatorem pomnika Przemysła II a Miastem Poznań.

Porozumienie jest implikacją listu intencyjnego, podpisanego w dniu 25 lutego 2020 r.

Zawierane jest ono w celu wspólnego działania na rzecz wzniesienia pomnika króla Przemysła II na terenie działek 15/5, 15/8, 15/9 ark. 18, obręb Poznań, będących własnością Miasta i położonych przy ulicy Franciszkańskiej -nazywanej górą Przemysła.

Przedmiotem porozumienia jest uregulowanie zasad współpracy Stron w zakresie przeprowadzenia konkursu na projekt pomnika króla Przemysła II, w szczególności określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron w tym zakresie.