Występy poznańskiego zespołu w Rennes

4-6 marca 2016 roku zespół muzyczny Przodki działający przy Stowarzyszeniu Dom Tańca Poznań wystąpił w ramach festiwalu Sevenadur w partnerskim mieście Rennes (Francja).

Celem wizyty była promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski i Wielkopolski, w zakresie muzyki i tańców tradycyjnych, a także rozwój współpracy między  Rennes a Poznaniem, szczególnie w dziedzinie kultury. Wizyta służyła również wymianie doświadczeń w zakresie praktyk muzycznych oraz sposobów integracji społeczności lokalnych poprzez działania twórcze. 

W czasie pobytu w Rennes poznańscy muzycy wystąpili z kilkoma koncertami polskiej muzyki tradycyjnej połączonymi z pokazami tańca dla mieszkańców Rennes i okolic. Poprowadzili też otwarte warsztaty tańców polskich.

Udział zespołu Przodki w festiwalu Sevenadur został sfinansowany głównie ze środków przyznanych w ramach małego grantu Wydziału Rozwoju Miasta.  


Spotkanie EUROCITIES Knowledge Society Forum w Rennes (we Francji)

Zarządzanie informacją publiczną i jej wiarygodność, bezpieczeństwo cybernetyczne, wpływ strategii, polityki smart cities na rozwój miast, rola miast w gospodarce cyfrowej - oto niektóre z zagadnień, którym poświęcone było Forum EUROCITIES do Spraw Społeczeństwa Opartego na Wiedzy (Knowledge Society Forum), zorganizowane 27-29 kwietnia 2016 roku w mieście partnerskim Poznania, francuskim Rennes. Poznań reprezentowały: Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Agnieszka Susicka z Wydziału Rozwoju Miasta, odpowiedzialna za rozwijanie współpracy międzynarodowej między innymi z partnerskim Rennes. 

Celem Forum do Spraw Społeczeństwa Opartego na Wiedzy w ramach EUROCITIES jest wspieranie miast w działaniach na rzecz zapewnienia wszystkim mieszkańcom dostępu do technologii teleinformatycznych i umożliwienia im pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa informacyjnego i opartego na wiedzy. W Forum w Rennes uczestniczyło około 60 osób z 15 krajów, w tym delegacje europejskich miast, przedstawiciele EUROCITIES, Komisji Europejskiej oraz instytucji szkoleniowo-badawczych i innowacyjnych.

Wizyta posłużyła też omówieniu dalszych kierunków współpracy Poznania i Rennes. Ważnym punktem programu było spotkanie z Mer Rennes i jednocześnie Deputowaną do Zgromadzenia Narodowego Francji, panią Nathalie Appéré. Z Wicemer Rennes do spraw międzynarodowych i public relations panią Jocelyne Bougeard i Radną Rennes i delegowaną do spraw Europy, panią Anabel Marie, przedstawicielki Poznania rozmawiały o planach rozwoju współpracy partnerskiej między Poznaniem a Rennes. Poruszono między innymi kwestie możliwej wymiany doświadczeń na temat wspólnych wyzwań takich, jak starzenie się społeczeństw, innowacyjna gospodarka, wspieranie rozwoju ludzi młodych
i przedsiębiorczych.


Samorządowy Trójkąt Weimarski Poznań - Hanower - Rennes - Bretania - Wielkopolska,
"Europejskie miasta i regiony wobec wyzwań demograficznych:
‎ wspieranie młodych przedsiębiorców i działania na rzecz osób starszych"

W 2016 roku z okazji 25. rocznica powołania Trójkąta Weimarskiego, czyli ‎mechanizmu polsko-francusko-niemieckich konsultacji międzyrządowych powstała inicjatywa, by spróbować nawiązać do idei organizacji ‎spotkań tak zwanego małego, samorządowego Trójkąta Weimarskiego. Miały ‎one miejsce w latach 2007-2010, w Poznaniu, Rennes, Hanowerze i ponownie ‎w Poznaniu, a ich celem była wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk na temat różnych ‎aspektów funkcjonowania miast i ich roli w zjednoczonej Europie.

Jednocześnie, korzystając z faktu, że miasta partnerskie Poznania, Rennes ‎i Hanower, są jednocześnie regionalnymi ośrodkami administracyjnymi, ‎stolicami Bretanii i Dolnej Saksonii, Miasto Poznań i Województwo ‎Wielkopolskie wspólnie postanowiły rozszerzyć formułę spotkania nadając jej ‎również regionalny wymiar i organizując wspólnie debatę ‎"Europejskie miasta i regiony wobec wyzwań demograficznych:‎ wspieranie młodych przedsiębiorców i działania na rzecz osób starszych"‎, w dniu 6 października 2016 roku, w Bramie Poznania ICHOT.

Celem tego spotkania, z udziałem przedstawicieli miast Rennes, Hanoweru i regionu Bretania, władz Województwa Wielkopolskiego i Miasta Poznania oraz zaproszonych gości z Poznania i Wielkopolski, była wymiana dobrych praktyk w zakresie dwóch ‎istotnych, zarówno z punktu widzenia władz miast, jak i regionów, zagadnień. ‎W polsko-francusko-niemieckim gronie dzielono się wiedzą i dobrymi praktykami dotyczącymi sposobów wspierania przedsiębiorczości osób ‎młodych, by zamiast opuszczać swoje miasta i regiony w pogoni za lepszym jutrem, pozostawali w nich, korzystali z możliwości oferowanych przez samorządy, środowiska akademickie, biznes i, by tu tworzyli swoje lepsze "dziś". Druga część spotkania poświęcona była coraz prężniej rozwijającemu się rynkowi usług ‎i produktów dla seniorów, zwłaszcza w ujęciu usług świadczonych przez ‎administrację na rzecz mieszkańców.‎ Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z wybranymi innowacyjnymi działaniami na rzecz poprawy jakości życia starszych mieszkańców, zwiększenia ich osobistego dobrostanu i większego włączenia w życie społeczności.

Współgospodarzami spotkania byli Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, p. Jędrzej Solarski i Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, p. Wojciech Jankowiak. Do udziału w spotkaniu zaproszono szerokie grono ekspertów i praktyków w swoich dziedzinach, między innymi samorządowców, naukowców, fundacje i stowarzyszenia, społeczników, uniwersytety trzeciego wieku, izby gospodarcze, inkubatory i parki naukowo-technologiczne i przedstawicieli biznesu z Poznania i Wielkopolski.


Wizyta oficjalnej delegacji Rennes w związku z Samorządowym Trójkątem Weimarskim w Poznaniu

W dniach 5-8 października 2016 roku Poznań odwiedziła oficjalna delegacja Miasta Rennes. Panie Jocelyne Bougeard, Wicemer do spraw stosunków międzynarodowych i relacji publicznych, Anabel Marie, Radna do spraw Europy i Christel de Mullenheim-Morin z Wydziału ds. Międzynarodowych wzięły udział w obradach małego, samorządowego Trójkąta Weimarskiego w Poznaniu (informacje wyżej). 

Poza udziałem w obradach zorganizowanych w Bramie Poznania ICHOT, przedstawicielki Rennes uczestniczyły także w debacie poświęconej historii i perspektywom współpracy samorządów Wielkopolski i Bretanii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Wśród mówców byli między innymi Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Grzegorz Ganowicz, Konsul Honorowy RP w Rennes Michel Dorin, Prezes Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych Maciej Kozik.

Wizyta miała również na celu lepsze wzajemne poznanie specyfiki funkcjonowania samorządów w Rennes i Poznaniu, z myślą o pogłębieniu współpracy partnerskiej i wymianie dobrych praktyk, szczególnie w zakresie polityki senioralnej i wspierania młodych przedsiębiorców.  Miasto Rennes ma duże doświadczenie w obu dziedzinach. Od 2011 roku Rennes jest członkiem światowej sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia. Rennes jest również znane jako miasto akademickie i centrum innowacji.

Delegacja z Rennes uczestniczyła także w wizytach studyjnych w instytucjach wspierających przedsiębiorczość i kreatywność osób młodych oraz w placówkach świadczących usługi dla osób starszych. W siedzibie Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. delegacja z Rennes miała możliwość zapoznania się z działaniami Wydziału Działalności Gospodarczej na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, programem dla start-upów oraz funkcjonowaniem Poznańskiego Parku Technologiczno - Przemysłowego. Program wizyty uzupełniły prezentacje kilku poznańskich start-upów. Następnie w ramach wizyt w Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym i Centrum Informacji Alzheimerowskiej im. Profesora Jana Roguskiego, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Stowarzyszeniu Ludzi III wieku "Świerczewski Krąg", Domu Seniora na Świerczewie nastąpiła serdeczna i ciekawa wymiana doświadczeń na temat najlepszych działań na rzecz aktywizacji i poprawy jakości życia osób starszych. 

O możliwościach dalszego rozwoju współpracy goście z Rennes rozmawiali też z Mariuszem Wiśniewskim, zastępcą prezydenta Poznania. Jednym z tematów, który również żywo zainteresował delegację z Rennes były założenia polityki mieszkaniowej Miasta Poznania przedstawione z kolei przez prezydenta Tomasza Lewandowskiego.

Współorganizatorami obrad samorządowego Trójkąta Weimarskiego i pobytu delegacji z Rennes były Wydziały Rozwoju Miasta, Działalności Gospodarczej i Rolnictwa oraz Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej