Nabór w ramach projektu "ZaGRAjmy w Wielkopolsce"

Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania uruchamia I nabór na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego podczas wydarzenia Nordic Game Conference, odbywającego się w Malmö w Szwecji w dniach 27-29.05.2020. Nabór trwa od 3.02.2020 od godz. 12 do 14.02.2020 do godziny 23:59.

Jedź z nami do Malmo!
Jedź z nami do Malmo!

Ideą projektu "ZaGRAjmy w Wielkopolsce" jest promocja gospodarcza wielkopolskiego sektora IT poprzez udział lokalnych przedsiębiorców branży game development w zagranicznych wydarzeniach targowych. Projekt przewiduje udział 10 studiów gamedev w 3 wydarzeniach targowych w Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Na każdym z wydarzeń Miasto Poznań zorganizuje wspólne stoisko dla wybranych w drodze otwartego naboru producentów gier i firm z branży "game development" (założono, że będą to nie tylko producenci gier, ale również urządzeń komputerowych i mobilnych wykorzystywanych w grach), którzy będą promować Wielkopolskę jako region innowacyjny i atrakcyjny dla firm z sektora IT.

Ponadto w ramach kampanii promocyjnej regionu przewidziano organizację spotkań z lokalnymi dziennikarzami, podczas wyjazdów na wydarzenia targowe oraz organizację pobytu w Poznaniu dla zagranicznych dziennikarzy piszących w branżowych czasopismach ukazujących się na wybranych rynkach. 

Wszystkich niezbędnych informacji udziela Mikołaj Frąckowiak (Biuro Obsługi Inwestorów), tel. 48 61 878 5426.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Podziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu

Załączniki