Budowa węzła Grunwaldzka - zmiany w organizacji ruchu

Wykonawca inwestycji polegającej na budowie węzła przesiadkowego Grunwaldzka przygotowuje się do prac, które wiążą się z kolejnymi zmianami organizacji ruchu.

Prace te w ostatnim czasie skupiają się głównie na przebudowie sieci uzbrojenia podziemnego. Wymagają wyłączania z ruchu fragmentów jezdni dróg na granicy Poznania i Plewisk. W dniach 16-18 maja roboty te będą realizowane na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Twardogórskiej, gdzie przewidziany jest ruch wahadłowy kierowany ręcznie.

Nie będzie natomiast konieczności wprowadzenia całodniowego ruchu wahadłowego przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Piwoniowej, co zapowiadaliśmy na dni 14 i 15 maja (sobota i niedziela). Wykonawca zrealizował planowane prace szybciej i jedynie 14 maja może potrzebować wyłączenia fragmentu jezdni, ale na krótki czas.

W dniach 16-17 maja (poniedziałek i wtorek) prowadzone będą dalsze prace związane z przebudową sieci uzbrojenia podziemnego, tym razem w zakresie sieci teletechnicznej i wodociągowej przy skrzyżowaniu ul. Twardogórskiej i Grunwaldzkiej. Nieprzejezdny będzie wschodni fragment skrzyżowania od ul. Twardogórskiej. W tym czasie przewidziany jest ruch wahadłowy kierowany ręcznie.

18 maja prace będą kontynuowane w rejonie tego skrzyżowania, ale ręczne sterowanie ruchem przewidziane jest już tylko dla przejeżdżających ul. Twardogórską. We wszystkie trzy dni, tzn. 16-18 maja, zmiany organizacji ruchu obowiązywać będą od godz. 5 rano i trwać przez cały dzień do zakończenia prac.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

sieci społecznościowe