- od 24 do 30 lipca 2011 w Poznaniu przebywały dzieci z Brna i Charkowa na warsztatach 12. Letniego Pogotowia Sztuki. Organizatorzy to Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn. Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat odbywały się w parku na Cytadeli oraz w Parku im. Henryka Dąbrowskiego przy Starym Browarze. Prowadzili je doświadczeni artyści i pedagodzy: Alexandra Andreeva (Rosja), Krzysztof Dziemian, Lucilla Kossowska, Magdalena Parnasow-Kujawa, Martyna Marcinkowska, Wojciech Nowak, Piotr Pawlak, Joanna Sowińska, Tadeusz Wieczorek, Krzysztof Wosik.

- 13 września 2011 r. - Konferencja w Brnie na temat zapobiegania wytwarzaniu odpadów organicznych

Konferencja została zorganizowana w ramach Projektu MINIWASTE poświęconemu problematyce zapobiegania wytwarzaniu odpadów organicznych oraz ich przetwarzania. 

Podczas konferencji wystąpili m.in. przedstawiciel Stowarzyszenia Miast i Regionów na rzecz recyklingu i zrównoważonego zarządzania zasobami, przedstawiciel Czeskiego Ministerstwa Środowiska, przedstawiciel Związku Miast i Miejscowości Republiki Czeskiej, pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Brna, przedstawiciel Międzygminnego Przedsiębiorstwa Zarządzania Odpadami Zespołu Metropolitalnego Porto (LIPOR), przedstawiciel projektu Pre-Waste, przedstawiciel miasta Zabreh na Morave oraz jako przedstawiciel Miasta Poznania Krzysztof Krauze, Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Przedstawiciel ZZO przedstawił na czym polega przetwarzanie odpadów organicznych  w kompostowni odpadów biodegradowalnych na składowisku w Suchym Lesie w ramach sesji na temat dobrych praktyk i innowacyjnego podejścia do zagadnień redukcji i zapobiegania wytwarzaniu odpadów organicznych.

13 - 14 października 2011 r. - Konferencja w Brnie pt. "Wolontariat młodzieży w zakresie opieki społecznej"

Konferencja, którą zorganizowano z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu miała na celu przede wszystkim wymianę informacji, ale także zapoznanie się z dobrymi praktykami w dziedzinie pracy organizacji pozarządowych zajmujących się wolontariatem, ich współdziałania z samorządem lokalnym oraz pracy samych wolontariuszy.

Reprezentantami Miasta Poznania uczestniczącymi w sympozjum byli dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania Andrzej B. Tomczak, koordynator projektów w Fundacji Familijny Poznań Sławomir Szymczak oraz Joanna Leszczyńska - wolontariusz tejże fundacji.

Organizatorami spotkania byli Urząd Miasta Brna i Stowarzyszenie Ratolest.

8-11 grudnia 2011 r. - pływacy z Brna uczestniczyli w zawodach "Europa bez barier" w Poznaniu

Idea imprezy sportowo - integracyjnej "Europa bez Barier" narodziła się w Poznaniu w 2001 roku. Poznań jest jej bardzo aktywnym propagatorem, ponieważ "Europa bez barier2011"była już 4. edycją tego wydarzenia zorganizowaną w stolicy Wielkopolski. Wystąpiło blisko 200 zawodników pełno- i niepełnosprawnych z 7 miast partnerskich oraz z Poznania. Delegacja z Brna liczyła 27 osób.

9 grudnia 2011 w Termach Maltańskich sportowcy rywalizowali w pływaniu na dystansach 50 i 100 mkobiet i mężczyzn stylem dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym, a także w sztafecie. W ramach "Europy bez barier", we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, odbyło się również seminarium naukowe poświęcone sposobom integracji poprzez sport. Swoje doświadczenia prezentowali przedstawiciele poszczególnych miast partnerskich Poznania: Assen, Brna, Charkowa, Gyor, Hannoweru,  Kutaisi i Raanany.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej