Targi Regiontour 2017 w Brnie

W dniach 19-22 stycznia 2017 roku w Brnie odbyła się kolejna edycja targów turystycznych Regiontour. Poznań prezentował swoją ofertę turystyczną na wspólnym stoisku miast partnerskich Brna.


Dni Kultury Polskiej w Brnie

Od 2011 roku, czyli od obchodów 45. rocznicy współpracy Poznania i Brna, cyklicznie organizowane są Dni Kultury Polskiej w Brnie (analogicznym wydarzeniem w Poznaniu są Dni Kultury Czeskiej, odbywające się co roku jesienią). Celem organizacji Dni Kultury Czeskiej w Brnie, współorganizowanych przez Urząd Miasta Brna, Bibliotekę J. Mahena i inne lokalne podmioty, jest szeroka prezentacja polskiej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania oraz promocja współpracy partnerskiej obu miast. Mieszkańcy Brna i okolic zaproszeni są do "chłonięcia" Polski wieloma zmysłami, ponieważ w programie, oprócz ciekawych wykładów, wystaw, koncertów, spotkań z autorami, projekcji filmowych, można zawsze znaleźć też degustacje polskiej kuchni. Z czasem Dni Kultury Polskiej w Brnie rozrosły się tak bardzo, że powinno się mówić raczej o miesiącu kultury polskiej, ponieważ tegoroczna edycja trwa właśnie cały miesiąc.

W Dniach Kultury Polskiej w Brnie 2016, w dniach 3-6 kwietnia 2017 r., udział wzięła delegacja Urzędu Miasta Poznania (Wydziałów Kultury i Rozwoju Miasta), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteki Raczyńskich, Wydawnictwa Miejskiego Posnania, Muzeum Etnograficznego Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Fundacji TAMITU, zespół Lutien Consort oraz Konsul Honorowy Republiki Czeskiej.

Udział przedstawicieli poznańskich instytucji i zespołu muzycznego został dofinansowany w ramach dotacji Wydziału Rozwoju Miasta przyznanej w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Delegacja Miasta Poznania wzięła udział w uroczystym otwarciu Dni, wraz z Ambasador RP, konsulami RP i Republiki Czeskiej, przedstawicielami władz Brna, organizatorami i partnerami Dni oraz publicznością. Odbyły się też wykłady dr Joanny Minksztym z Muzeum Etnograficznego Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu o Bambrach poznańskich oraz prof. Mieczysława Balowskiego z UAM o wspólnych polsko-czeskich korzeniach w sferze historii i języka, a także koncerty zespołu Lutien Consort.

W celu pogłębienia współpracy kulturalnej między Poznaniem a Brnem zorganizowano kilka spotkań delegacji Miasta z przedstawicielami Urzędu Miasta Brna i miejskich instytucji kultury. Funkcjonowanie instytucji kultury Brna zaprezentowali p. Jaroslav Hamža, dyrektor ‎działu usług kulturalnych Wydziału Kultury Urzędu Miasta Brna oraz p. Pavla Spurt i p. Hana Malečková z Wydziału Kultury. Omawiano między innymi kwestie finansowania inwestycji związanych z infrastrukturą kulturalną, wydawania miejskiego informatora kulturalnego, czy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Odbyło się też spotkanie z organizatorami festiwalu "Maraton hudby" (maraton ‎muzyki), p. Kamilą Havířovą z Centrum turystycznego oraz p. Davidem Dittrichem i ‎Vilémem Spilką (będącego jednocześnie organizatorem festiwalu JazzFestBrno). Rozmawiano o możliwościach współpracy między festiwalami  "Maraton hudby" w Brnie a Spring Break w Poznaniu.

Odbyło się też spotkanie z organizatorami festiwalu muzyki elektronicznej Spilberk Open Air, odbywającego się w brneńskiej twierdzy Spilberk. Obie strony wyraziły wolę podjęcia współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie promocji i organizacji wydarzeń masowych, takich jak koncerty muzyki elektronicznej, w zabytkowych przestrzeniach miejskich.


"Brno Live Message"

W dniach 29.03-02.04.2017 r. odbyła się w Brnie kulturalno-edukacyjna wymiana młodzieżowa z udziałem poznańskich i brneńskich tancerzy hip hop. Udział poznańskiej młodzieży zorganizowała Fundacja Ewy Johansen "Talent", dzięki dotacji przyznanej w trybie "małych grantów" przez Wydział Rozwoju Miasta.  

Wymiana została zorganizowana w ramach obchodów 50. rocznicy współpracy Poznania i Brna.

W ramach pobytu w Brnie, poznańscy tancerze mieli możliwość zaprezentowania się, razem z czeskimi tancerzami, w Bibliotece im. Jiri Mahena oraz w otwartej bitwie tanecznej zorganizowanej przez Szkołę tańca NO FEET dla wszystkich szkół tańca w Brnie. Dodatkowo młodzież z Poznania i Brna wzięła udział w ogólnoczeskim konkursie tanecznym w stylu Funk.

Fundacja ma w planach zaproszenie czeskich tancerzy do Poznania na przełomie miesięcy października i listopada 2017 r.  na wspólne warsztaty i występ.


Międzynarodowa konferencja "Starzenie się społeczeństw i relacje międzypokoleniowe"

W dniach 12-13 czerwca 2017 r. delegacja Rady i Urzędu Miasta Poznania wzięła udział  w konferencji "Starzenie się społeczeństw i relacje międzypokoleniowe", zorganizowanej przez Miasto Brno i brneńskie stowarzyszenie Mezigenerace. Celem konferencji, w której uczestniczyły delegacje z kilku miast europejskich, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy Brna, była wymiana dobrych praktyk na temat polityki senioralnej. Dyskutowano o opiece nad seniorami i sposobach poprawy jakości życia osób starszych w miastach oraz o działaniach na rzecz ich aktywizacji i włączania w życie społeczności lokalnej, a także o budowaniu trwałych więzi międzypokoleniowych.

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Brna w konferencji uczestniczyły: Radne Halina Owsianna i Małgorzata Woźniak, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Dorota Potejko, Lidia Płatek z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i Agnieszka Susicka z Wydziału Rozwoju Miasta.

Konferencję otworzyły wystąpienia pierwszego Zastępcy Prezydenta Brna ds. Edukacji i Opieki Zdrowotnej Petra Hladíka i Radnej Miasta Brna, a jednocześnie Dyrektor stowarzyszenia Mezigenerace, Zdeňki Dubovej.

O Poznaniu, jako o Mieście Przyjaznym Starzeniu mówiła Dyrektor Dorota Potejko. Z kolei działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych zaprezentowała Lidia Płatek.

Lucy Jackson, konsultant ds. zdrowia Leeds (Wielka Brytania) swoje wystąpienie poświęciła zmianom demograficznych w Leeds i działaniom na rzecz zmiany postaw wobec osób starszych i postrzegania seniorów jako wartościowych i aktywnych członków nowoczesnego społeczeństwa. Daniela Palúchová, Dyrektor Domu Opieki nad Osobami Starszymi w Bratysławie (Słowacja) mówiła o współpracy międzypokoleniowej, jako o społecznej potrzebie. Politykę przyjazną starzeniu Miasta Győr (Węgry) zaprezentowały Tímea Takács, członek Rady Miasta Győr i Mária Miklósyné Bertalanfy, koordynatorka projektu WHO Healthy City. O tym, jakich starań dokłada Miasto Wiedeń, by jego mieszkańcy mogli starzeć się zdrowo, mówiła Susanne Herbek, główny lekarz-konsultant ds. senioralnych Miasta Wiednia. Z kolei Jan Zvara z Biura Zastępcy Prezydenta Brna ds. Smart City przedstawił różne projekty z zakresu tematyki inteligentnych technologii dla seniorów. 

Drugą część konferencji otworzyła prezentacja Luboslava Fiali z Wydziału Zapobiegania Przestępczości Policji Miejskiej Brna, która poświęcona była projektowi "Akademia Seniorów  w Brnie". Projekt miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa seniorów, na przykład poprzez uświadomienie im możliwych zagrożeń, np. ze strony oszustów. Jitka Tesařová z Wydziału Społecznego Urzędu Miasta Brna przedstawiła założenia i praktykę opieki społecznej nad seniorami w Brnie. Następnie, Eva Rossi, Dyrektor Jednostki ds. Polityki Prorodzinnej Wydziału Zdrowia Miasta Brna zaprezentowała inicjatywy na rzecz aktywnego starzenia się w Brnie. Na zakończenie konferencji Zdeňka Dubová przedstawiła sposoby wspierania więzi międzypokoleniowych i aktywizacji seniorów przez stowarzyszenie Mezigenerace.

W ramach wizyty studyjnej w Brnie poznańska delegacja, wraz z przedstawicielami pozostałych miast, miała okazję zapoznać się również z konkretnymi przykładami działań lokalnych instytucji współrealizujących politykę senioralną Brna. Przedstawicielki Poznania odwiedziły mieszkania chronione dla seniorów (projekt o charakterze pilotażowym w skali Republiki Czeskiej). Delegacja miała też sposobność zapoznania się z szerokim spektrum działań na rzecz aktywizacji seniorów i budowania więzi międzypokoleniowych prowadzonych przez Bibliotekę im. Jiri Marena w Brnie.


Wizyta w Poznaniu dyrektorów szkół i przedszkoli z Brna

6 października 2017 r. Pan Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty spotkał się z czterdziestoosobową grupą dyrektorów szkół i przedszkoli z Brna.  Dyrektor Banaś przedstawił zmiany i obecną sytuację w polskim systemie oświaty, ze szczególnym uwzględniemiem poznańskiej oświaty oraz odpowiadał na pytania gości z Brna. W czasie swojej wizyty w Poznaniu dyrektorzy z Brna odwiedzili też placówki szkolne i przedszkolne. Wizytę studyjną w Poznaniu zorganizował brneński Klub Komeńskiego.


Dni Kultury Czeskiej

W dniach 16-19 października 2017 r. Poznań odwiedzi delegacja Rady i Urzędu Miasta Brna oraz lokalnych instytucji, która weźmie udział w Dniach Kultury Czeskiej.

Dni Kultury Czeskiej w Poznaniu organizowane są  od obchodów 45. rocznicy współpracy Brna i Poznania w 2011 roku. 

Organizatorami sa Miasto Poznan, Biblioteka Raczyńskich, włączyła się również Politechnika Poznańska.

Dni Kultury Czeskiej odbywają się pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Miasto Poznan wraz z Fundacja Pomocy Osobom Nieslyszacym "TON" zorganizowaly projekcję filmów dla osób niesłyszących w Bramie Poznania ICHOT oraz spotkanie z reżyserką Zuzana Dubova z Brna.

Odbyło się też spotkanie Radnej Małgorzaty Woźniak i Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów Zdzisławem Szkutnikiem z Radna Miasta Brna Zdenka Dubova, poświęcone funkcjonowaniu Miejskiej Rady Seniorów. Radna Dubova pradnie doprowadzić do stworzenia w Brnie miejskiej rady seniorow.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej