2016 - 50. rocznica współpracy partnerskiej Brna i Poznania

50. rocznica nawiązania współpracy między Brnem a Poznaniem

Pół wieku minęło od nawiązania przez Brno i Poznań współpracy partnerskiej. Od początku wiele przemawiało za tym partnerstwem - Poznań i Brno to miasta targowe, uniwersyteckie, ważne ośrodki kultury, nauki, biznesu, przemysłu, główne węzły komunikacyjne. Poznań i Brno są stolicami regionalnymi (Brno jest stolicą Moraw) o długiej i ciekawej historii. Ciekawostką jest, że zarówno z Poznaniem, jak i z Brnem związane są losy Elżbiety Ryksy, królowej Czech i Polski, czy też wizyty Napoleona Bonaparte w ramach jego kampanii.

O zasadności i trwałości współpracy Brna i Poznania świadczą liczne projekty realizowane zarówno przez samorządy obu miast, jak i przez coraz liczniejsze grono zaprzyjaźnionych instytucji. Od 20 lat w Poznaniu funkcjonuje Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej, którym od początku kieruje pani Konsul, Renata Mataczyńska. Współpracę naukową rozwijają Uniwersytet im. T.G. Masaryka i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Interesujące projekty realizują Biblioteka im. Jiri Mahena w Brnie i Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Spiritus movens wielu działań realizowanych przez obie biblioteki jest od wielu lat pani Jana Šubrová, która, w uznaniu zasług dla rozwoju przyjacielskich relacji między Brnem a Poznaniem, została w 2015 roku wyróżniona przez Radę Miasta Poznania tytułem "Zasłużony dla Miasta Poznania". Długotrwałe i owocne kontakty z Brnem rozwija Szkoła Podstawowa nr 83 im. E. Waśniowskiej.  Aktywnie działa też Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich. W ostatnim czasie do grona szkół współpracujących z Brnem dołączył też Zespół Szkół Muzycznych.

Podobieństwo wyzwań, przed jakimi stają Brno i Poznań umożliwia efektywną i konstruktywną wymianę doświadczeń oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w wielu sferach funkcjonowania miast. Od 6 lat w Brnie, wiosną, odbywają się Dni Kultury Polskiej a w Poznaniu, jesienią, Dni Kultury Czeskiej. Poznańskie zespoły muzyczne czy teatralne uczestniczą w festiwalach w Brnie, takich, jak Jazz Fest Brno czy Divadelni Svet. Poznań od wielu lat jest gościem targów turystycznych Regiontour w Brnie. Przedstawiciele Brna regularnie prezentują ofertę turystyczną stolicy Moraw na Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Oba miasta organizują wymiany młodzieży na gruncie sportowym. Przedstawiciele Brna uczestniczyli w kilku edycjach zawodów integracyjnych "Europa bez Barier" czy Poznańskich Dragonów. Młodzież z Poznania Poznania od kilku lat startuje w międzynarodowych regatach wioślarskich w Brnie.  


WYDARZENIA JUBILEUSZOWE W BRNIE:


Targi Regiontour 2016 w Brnie

Na zaproszenie władz miasta Brna przedstawiciele Poznania wzięli udział w międzynarodowych targach turystyki regionalnej Regiontour, które odbyły się w stolicy Moraw 14-17 stycznia 2016 roku.

Co roku targi Regiontour zajmujące - wraz z targami GO (turystyka zagraniczna, prezentacja ofert biur podróży) -  powierzchnię ponad 25 tysięcy metrów kwadratowych, odwiedza ponad 30 tysięcy zwiedzających. Prezentacja Poznania odbywała się na wspólnym stoisku miast partnerskich Brna.

Oprócz przedstawicieli Poznania w targach wzięły też udział delegacje z Charkowa, Debreczyna, Kowna, Lipska, St. Pölten, Stuttgartu i Utrechtu.

Udział przedstawicieli Poznania w tegorocznych targach Regiontour otworzył rok jubileuszowy - w 2016 roku Poznań i Brno świętują 50. rocznicę współpracy partnerskiej.


50-lecie współpracy Poznania i Brna, Dni Kultury Polskiej w Brnie

5-7 kwietnia 2016 roku Zastępca Prezydenta Poznania, pan Jędrzej Solarski wraz z delegacją uczestniczył w Brnie w obchodach 50. rocznicy podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej między Poznaniem a Brnem. W uroczystościach uczestniczyli też: Radny Miasta Poznania i Wiceprzewodniczący Komisji Rewitalizacji, pan Wojciech Kręglewski, Dyrektor Gabinetu Prezydenta, pan Andrzej Białas, Dyrektor Wydziału Sportu, pani dr Ewa Bąk, Dyrektor Wydziału Kultury, pani Justyna Makowska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, pani Magdalena Pietrusik-Adamska i przedstawicielka Wydziału Rozwoju Miasta. 

W czasie inauguracji jubileuszu 50-lecia współpracy i 6. Dni Kultury Polskiej w Brnie Zastępca Prezydenta Poznania wręczył pani Klárze Liptákovej, 1. Zastępcy Prezydenta Brna, Srebrną Pieczęć dla Miasta Brna za zasługi dla rozwoju współpracy z Poznaniem. W czasie spotkania w Urzędzie Miasta z Prezydentem Brna, panem Petrem Vokralem omówiono najbliższe wydarzenia jubileuszowe oraz dalsze plany współpracy. Prezydent Brna wyraził między innymi wolę wymiany doświadczeń na temat budowy i efektywnego funkcjonowania stadionu miejskiego, z uwagi na planowaną w Brnie budowę stadionu.

Wizyta posłużyła też nawiązaniu nowych kontaktów, szczególnie w zakresie kultury i spraw społecznych. Zastępca Prezydenta Poznania wraz z delegacją zwiedził Teatr Miejski w Brnie. W czasie spotkania z dyrekcją teatru strony polska i czeska zgodnie sugerowały możliwość nawiązania współpracy między oboma teatrami, których profile i repertuary są zbliżone, szczególnie w zakresie wymiany zespołów. Z kolei w czasie spotkania z dyrekcją i pracownikami organizacji IQ Roma serwis, delegacja Poznania zapoznała się z projektem Rapid Re-housing, którego celem jest przeciwdziałanie bezdomności rodzin z dziećmi, również wśród ludności romskiej w Brnie.

Pobyt w Brnie był też okazją do rozmowy na temat kierunków dalszej współpracy, w gronie przedstawicieli różnych szczebli samorządu Miasta Brna, między innymi: Komisji do Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Komisji Kultury Rady Miasta Brna, Sektora społeczno-kulturalnego (nadzorującego pracę kilku wydziałów urzędu), a także wydziału edukacji, młodzieży i sportu, wydziału spraw społecznych oraz wydziału do spraw międzynarodowych.

W uroczystościach uczestniczyli Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, pan Janusz Bilski oraz liczna grupa przedstawicieli poznańskich instytucji, między innymi Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Teatru Muzycznego, Biblioteki Raczyńskich, Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwa Miejskiego Posnania, Zespołu Szkół Muzycznych, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Powstańców ‎Wielkopolskich i  ‎Szkoły Podstawowej nr 83 "Łejery" im. E. Waśniowskiej.


Festiwal muzyczny Tmavomodrý 2016 w Brnie

W dniach 12-15 maja 2016 roku czworo niewidomych dzieci wraz z opiekunami uczestniczyło w międzynarodowym festiwalu muzycznym dla osób niedowidzących i niewidomych Tmavomodrý w Brnie. Wyjazd zorganizowało poznańskie Integracyjne Stowarzyszenie Przyjaciół "Słońce Dzieciom". 

Projekt został dofinansowany z małego grantu Wydziału Rozwoju Miasta.  


POZNAŃ MOVES exchange - wymiana młodzieży z Brna i Poznania

9-12 czerwca grupa tancerzy hip hop i instruktorów z Poznania odwiedziła Brno w ramach projektu wymiany młodzieżowej "POZNAŃ MOVES exchange". Inicjatorem i organizatorem wyjazdu była Fundacja Ewy Johansen "Talent", która na realizację tego projektu pozyskała środki w ramach małego grantu Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania. 
Przedstawiciele Poznania wspólnie z czeskimi gospodarzami, szkołą Tańca No Feet przygotowali i uczestniczyli w warsztatach tańca oraz razem wystąpili przed brneńską publicznością.


WYDARZENIA JUBILEUSZOWE W POZNANIU:


Udział zespołu z Brna w festiwalu Spring Break

21 kwietnia brneński zespół 1FLFSOAP wystąpił w klubokawiarni Meskalina w ramach festiwalu Spring Break. Spring Break Showcase Festival & Conference jest wyjątkowym wydarzeniem służącym prezentacji młodych zespołów z Poznania i Wielkopolski i zagranicy zarówno publiczności, jak i przedstawicielom środowiska muzycznego. Charyzmatyczny duet tworzący 1 FLFSOAP określa swój styl jako "experimental-live-electronic".


Młodzież z Brna wystąpiła w zawodach smoczych łodzi w Poznaniu

3-5 czerwca 2016 roku młodzież z partnerskiego Brna wzięła udział w Poznańskich Dragonach 2016, czyli mistrzostwach szkół w wyścigach smoczych łodzi. W zawodach wystąpili uczniowie ze szkoły Gymnázium Matyáše Lercha z Brna.


Obchody 50-lecia współpracy Poznania i Brna, wizyta delegacji Brna

W ramach uroczystości rocznicowych od 12 do 14 października 2016 roku odbyło się wiele wydarzeń promujących kulturę i historię Czech oraz przyjacielskie relacje Poznania i Brna. Biblioteka Raczyńskich zainaugurowała Dni Kultury Czeskiej w Poznaniu i uroczystości
50. rocznicy współpracy Poznania i Brna wernisażem dwóch wystaw - "Świat Dobrawy
i Mieszka I" oraz "95 naj Biblioteki Jiriho Mahena w Brnie 1921-2016". Międzynarodowa konferencja "Współpraca naukowa Brna i Poznania - rekonesans i perspektywy" zgromadziła, w siedzibie Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, szerokie grono naukowców z Polski i Czech.

Dzień 13 października br. obfitował w spotkania rocznicowe w Urzędzie Miasta Poznania. Rankiem Prezydent Miasta Poznania, p. Jacek Jaśkowiak gościł w Sali Białej oficjalną delegację Brna, Ambasady Republiki Czeskiej, korpusu konsularnego, a także innych zaproszonych gości. Następnie w Sali Malinowej odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji potencjału gospodarczo-inwestycyjnego Brna i Poznania. W godzinach 11:30-14:00 ponownie w Sali Białej odbyło się spotkanie Poznań - Brno Business Mixer, z udziałem przedsiębiorców czeskich i polskich. Natomiast wieczorem miał miejsce koncert w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu i ZUŚ Smetanova w Brnie.


Ulica Brneńska

5 kwietnia 2016 roku Rada Miasta Poznania podjęła decyzję o nadaniu nazwy Brneńska ulicy odchodzącej od ulicy Milczańskiej w stronę ulicy Pleszewskiej. Z okazji wizyty w Poznaniu przedstawicieli Urzędu i instytucji Brna w dniu 14 października 2016 roku Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Grzegorz Ganowicz wraz z p. Karlą Hofmannovą, Radną Miasta Brna i przewodniczącą delegacji Brna, dokonali symbolicznego nadania nazwy ulicy Brneńskiej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej