- Urzędy Poznania i Brna prowadzą regularną współpracę w różnych dziedzinach. Oba miasta wymieniają się doświadczeniami w zakresie zarządzania miastem,  np. w ramach międzynarodowego projektu pod nazwą "Duże Zespoły Mieszkaniowe - Zarządzanie i Rewitalizacja" w ramach Tematycznej Sieci URBACT;

- zarówno Poznań, jak i Brno są miastami targowymi i akademickimi, o długoletnich tradycjach handlowych oraz znacznym udziale studentów w strukturze demograficznej mieszkańców. Te cechy zaowocowały stałą współpracą ośrodków targowych Poznania i Brna, obecnością handlowców na międzynarodowych imprezach targowych w obu miastach oraz wymianami studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu im.T.G. Masaryka w Brnie;

- bardzo cenna jest także, trwająca od wielu lat współpraca bibliotek Brna i Poznania - Biblioteki Raczyńskich z Biblioteką Jiři Mahena w Brnie;

- kontakty polsko-czeskie wzmacnia działalność Honorowego Konsulatu Republiki Czeskiej w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej