Poznań na Międzynarodowych Targach Turystyki Regionalnej Regiontour w Brnie

Targi turystyczne REGIONTOUR - jedne z największych targów w Europie Środkowej promujące turystykę regionalną - odbyły się w Brnie od 16 do 19 stycznia. Miasto Poznań prezentuje swoją ofertę turystyczną podczas targów REGIONTOUR na stoisku miast partnerskich Brna nieprzerwanie od 2003 roku. Prezentacja odbywa się na zaproszenie Miasta Brna w ramach współpracy miast partnerskich.


Goście z Brna odwiedzili targi książki dla dzieci i młodzieży w Poznaniu

Od 28 lutego do 2 marca przedstawiciele Brna uczestniczyli w XIII Poznańskich Spotkaniach Targowych Książka dla Dzieci i Młodzieży.
Brno reprezentowali pracownicy Biblioteki im. Jiri Mahena współpracującej z Biblioteką Raczyńskich. 28 lutego stoisko Brna odwiedziła Pani Prezydentowa Anna Komorowska.


Dni Kultury Polskiej w Brnie

Od 31 marca do 10 kwietnia br. po raz czwarty odbyły się w Brnie Dni Kultury Polskiej. Pierwsza edycja tego wydarzenia miała miejsce w 2011 roku z okazji 45. rocznicy współpracy Poznania i Brna.

Organizatorami byli: Biblioteka im. Jiri Mahena i Miasto Brno. Wśród partnerów było Miasto Poznań i Biblioteka Raczyńskich.

Gośćmi tegorocznej edycji byli: Konsul Republiki Czeskiej w Poznaniu p. Renata Mataczyńska, przedstawiciele Miasta i poznańskich instytucji - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Biblioteki Raczyńskich, Szkoły Podstawowej im. E. Waśniowskiej "Łejery" oraz Fundacji "Fabryka Sztuki".

Z okazji Dni Miasto Poznań zaprezentowało wystawę zdjęć "Poznań w wyobraźni Ryszarda Horowitza".

Biblioteka Raczyńskich przygotowała wystawę prezentującą sylwetkę Stanisława Barańczaka. Zastępca dyrektora, p. Anna Chwalisz wygłosiła odczyt okolicznościowy w Bibliotece im. Jiri Mahena.

Stanisławowi Barańczakowi swój występ poświęciła również młodzież ze szkoły "Łejery". Utwory Krzysztofa Komedy zagrał absolwent Szkoły, p. Stanisław Pawlak.

Stowarzyszenie polonijne Klub Polonus z Brna przygotowało wystawę zdjęć z Krakowa.

W ramach Dni Kultury Polskiej odbyły się też projekcje filmów polskich, wykłady oraz spotkania poświęcone literaturze.

Jedna z brneńskich restauracji zorganizowała Dni Kuchni Polskiej.

http://www.dpk-brno.cz/


Dixie Company gościem Dni Kultury Polskiej w Brnie i Jazz Fest Brno 2014

Zespół jazzu tradycyjnego Dixie Company reprezentował Poznań w ramach Dni Kultury Polskiej i Jazz Fest Brno 2014 (http://www.jazzfestbrno.cz/fotogalerie-2014/).

Dixie Company wystąpił w brneńskim klubie Alterna. Muzycy poprowadzili też dla brneńskich dzieci Małą Akademię Jazzu, tj. krótkie wprowadzenie do historii jazzu i warsztaty muzyczne.


Zastępca Prezydenta Brna prelegentem konferencji z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

30 kwietnia Zastępca Prezydenta Brna, Robert Kotzian, uczestniczył w konferencji "10 na 10. Unia Europejska - Samorząd - Obywatele". Konferencję zorganizował w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni i Miastem Poznań.

R. Kotzian był jednym z prelegentów i uczestników dyskusji w ramach panelu "Samorząd w Unii - Unia w samorządzie. Dekada zmian".


Występy poznańskiego zespołu na festiwalu teatralnym w Brnie

Poznański teatr lalkowy Teatryle wystąpił 11 i 12 czerwca na międzynarodowym festiwalu teatralnym Divadelni Svet w Brnie. W centralnym punkcie miasta, przy kościele Św. Tomasza, zespół Teatryle zaprezentował dwa spektakle dla dzieci: "Wiosenna przygoda" i "Mój przyjaciel pies". Festiwal organizowany jest od 2010 roku przez Centrum Informacji Turystycznej Miasta Brna we współpracy z teatrami miejskimi.


Srebrna Pieczęć Miasta Poznania dla Prezydenta Brna

29 czerwca Prezydent Miasta Poznania wręczył Prezydentowi Brna, p. Romanowi Onderce, Srebrną Pieczęć Miasta Poznania w uznaniu jego zasług dla rozwoju współpracy partnerskiej Brna z Poznaniem. Uroczystość odbyła się po zakończeniu uroczystej sesji Rady Miasta w Wielkiej Sieni Ratusza.

Pan Roman Onderka piastujący urząd Prezydenta Miasta Brna od 2006 roku, jest też członkiem rządowej Rady do spraw Zrównoważonego Rozwoju i uczestniczy w pracach Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Dzięki wsparciu Pana Prezydenta kontakty Brna i Poznania rozwijają się niezwykle dynamicznie, szczególnie w obszarach oświaty i kultury. Od czterech lat w stolicy Moraw odbywają się Dni Kultury Polskiej, zainicjowane w ramach 45-tej rocznicy partnerstwa. Więzi współpracy łączą Uniwersytet Masaryka z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Bibliotekę im. Mahena z Biblioteką Raczyńskich oraz Szkołę przy ulicy Jana Husa w Brnie ze Szkołą Podstawową numer 83 "Łejery". Głosem Polaków w Brnie jest klub "Polonus". Kontakty Poznania z Brnem wspiera Honorowy Konsulat Republiki Czeskiej w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej