Kapituła Nagrody

Kapitułę Konkursu "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" stanowią osoby reprezentujący uczelnie poznańskie i władze Miasta Poznania.Są nimi:

Osoby delegowane przez Prezydenta Miasta Poznania:

- Mariusz Wiśniewski - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania - czlonek honorowy

- Grzegorz Ganowicz - Przewodniczący Rady Miasta Poznania

- Grzegorz Jura - Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania

- Iwona Matuszczak-Szulc - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej 

Osoby powołane przez Kolegium Rektorów Miasta Poznania:

- dr hab. Mateusz Bieczyński, prof. UAP - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

- prof. dr hab. Edmund Grześkowiak - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

- prof. dr hab. Zbyszko Melosik - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

- prof. dr hab. Michał Nowicki - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

- dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. PP - Politechnika Poznańska

- prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej