9 kwietnia 2014
Za zaproszenie ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives- Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych) Prezydent Miasta, Ryszard Grobelny, wziął udział w Konferencji Metropolitan Solutions (Rozwiązania dla Miast) w części poświęconej Ekomobilności. Tematem przewodnim było hasło: Miasta z transportem ekologicznym: Rzut oka na dobre praktyki miast. Prezydent Ryszard Grobelny przedstawił prezentację dotyczącą polityki transportowej Miasta Poznania, stanu obecnego oraz planów na kolejne lata.
Następnie odbyły się z rozmowy z przedstawicielami ICLEI (Prezydentem ICLEI Davidem Cadmanem, Sekretarz Generalną ICLEI Moniką Zimmermann i Dyrektorem ds. Europy ICLEI Wolfgangem Teubnerem) na temat współpracy Poznania z tą organizacją oraz wspólnych przedsięwzięć.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej