2019- Jubileusz 40- lecia współpracy z Hanowerem

  • 40- lecie współpracy partnerskiej pomiędzy Poznaniem i Hanowerem

W dniach 13-15 czerwca delegacja przedstawicieli miasta Poznania, na czele z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, wzięła udział w obchodach jubileuszu 40- lecia współpracy partnerskiej pomiędzy Poznaniem i Hanowerem oraz 40-lecia Towarzystwa Polsko-Niemieckiego. Prezydent Jacek Jaśkowiak oraz Sabine Tegtmeyer-Dette, pierwsza radna Hanoweru, podpisali "Memorandum kontynuacji dobrych stosunków". W trakcie wizyty miały miejsce m.in spotkania z obecnymi i byłymi władzami miasta Hanower, wizyta w innowacyjnej przestrzeni coworkingowej Innovation Community Havfen, spotkanie w Szkole Wyższej, prowadzącej program studiów dla cudzoziemców oraz otwarcie wystawy "Wypędzeni 1939" dr Jacka Kubiaka z Poznania. Poznańska część obchodów jubileuszu będzie miała miejsce w dniach 17-19 października.


  • Udział przedstawiciela Hanoweru w Forum Rozwoju Miast

W dniach 10-11 września 2019 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło III Forum Rozwoju Miast, pod hasłem "Ludzie, środowisko, technologia". W tym roku punktem wyjścia międzynarodowej konferencji był człowiek - mieszkaniec smart city, jego potrzeby i oczekiwania. Osią Forum były trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył inteligentnych rozwiązań, włączających w działania mieszkańców miasta (Smart Inclusive City Actions), drugi skupił się na inteligentnych formach komunikacji społecznej (Open Smart City Actions), a trzeci poświęcony był inteligentnym, czystym technologiom energetycznym (Energy Cleantech Smart City).

Prelegentami podczas Forum byli m.in. Frans-Anton Vermast (Amsterdam), Gerhard Hartmann (Urząd Miasta Wiednia), Davor Meersman (Open&Agile Smart Cities), Eveline Wandl-Vogt (Austriacka Akademia Nauk), Tiernan Mines (Hello Lamp Post), Jonas Lindemann (Hanower), Barbara Adamska (klastry energetyczne) czy Julia Patorska (Deloitte).

Organizatorami III Forum Rozwoju Miast były jednostki zaangażowane w rozwój idei smart city: Miasto Poznań (Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej), Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wydarzenie było otwarte dla wszystkich chętnych. W Forum wzięli udział eksperci, naukowcy i studenci, a także przedstawiciele władz miast i regionów oraz mieszkańcy. Łącznie w obu dniach konferencji udział wzięło ponad 400 osób.

Gościem specjalnym III Forum Rozwoju Miast był Charles Montgomery - kanadyjski pisarz i urbanista, autor bestsellera "Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta".


  • Jubileusz 40-lecia współpracy Poznania i Hanoweru

W dniach 17-19 października 2019 r.  zorganizowano w Poznaniu szereg wydarzeń w ramach obchodów 40-lecia współpracy z miastem partnerskim Hanowerem. W czasie trzydniowego pobytu w stolicy Wielkopolski przedstawicie Hanoweru, wśród których znaleźli się m.in. Sabine Tegtmeyer-Dette, pierwsza radna Hanoweru i Herbert Schmalstieg, były nadburmistrz, zwiedzili miasto i Bramę Poznania oraz wzięli udział w otwarciu wystawy "50 śladów 50 miast" w holu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Głównym punktem wizyty w Poznaniu było spotkanie jubileuszowe, w planie którego znalazły się m.in. wystąpienia prezydenta Jacka Jaśkowiaka oraz Sabine Tegtmeyer-Dette, prezentacja filmu Jana Kubiaka pt. "Wspomnienie partnerstwa", wykład prof. Jana Fazlagića "Miasta dla mieszkańców. Mieszkańcy dla miasta. Rola miast w XXI wieku" oraz dyskusja nt. przeszłości i przyszłości współpracy Poznania i Hanoweru. Podczas spotkania podpisano trójstronny list intencyjny pomiędzy Miastem Poznań, Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz firmą Volkswagen Poznań, dotyczący współpracy w zakresie zagadnień związanych z logistyką miejską. Ponadto pierwsza radna Hanoweru Sabine Tegtmeyer-Dette złożyła podpis w księdze pamiątkowej Miasta Poznania.


Projekty współfinansowane ze środków Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

  • "50 miast- 50 śladów- sztuka dla pokoju"

Projekt "50 miast- 50 śladów - sztuka dla pokoju" zrealizowany został na terenie miasta Poznania w terminie od 1 września 2019r do 20 listopada 2019r. Celem było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat pokoju oraz promocja sztuki i współpracy polsko-niemieckiej między miastami partnerskimi: Poznaniem i Hanowerem poprzez organizację wystawy niemieckiej artystki Klaudii Ditewich. Wystawa była wcześniej prezentowana w wielu europejskich miastach. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego "miasto gospodarz" w tym przypadku Poznań staje się poprzez organizację tej wystawy "ambasadorem pokoju". Artystka przyjechała do Poznania wcześniej, aby sfotografować ślady, zbadać je oraz podjąć rozważania na temat istnienia " Świata bez broni atomowej?". Artystka spróbowała znaleźć również znaleźć odpowiedź na pytanie "Co zostaje z życia". Następnie ślad, o którym mowa, został wytworzony przez artystkę w Stuttgarcie. Ślad ten pozostaje jako przypomnienie o projekcie artystycznym i pokojowym w mieście goszczącym, czyli w Poznaniu.  Wernisaż wystawy odbył się dnia 18 października 2019r. z udziałem przedstawicieli miasta Hanower.


  • Koncert formacji Dixie Company w Hannover - Langenhagen z okazji 40-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy Poznaniem i Hanowerem.

Istniejąca od ponad 26 lat poznańska formacja jazzu tradycyjnego Dixie Company konsekwentnie realizuje projekty pogłębiające współpracę kulturalną z ośrodkami partnerskimi naszego miasta. Dowodem tego były koncerty w Brnie, Gyor, Hanowerze oraz amerykańskim Toledo. Z kolei z inicjatywy zespołu wystąpiły w Poznaniu Dixieland Crackerjacks z holenderskiego Assen, Happy Jazz&Co, Black Point Jazzmen oraz ostatnio Brazzo Bazzone z Hanoweru, Combo Orkiestry Gustawa Broma oraz Zdenek Turner i Jazz Band Brno. Udział Brazzo Brazzone w IX Poznań Old Jazz Festival zaowocował ponownymzaproszeniem Dixie Company w pierwszy weekend lipca do Hannover - Langenhagen, gdzie od kilkunastu lat odbywają się niedzielne koncerty jazzowe.  Wraz z zespołem wystąpiłsa amerykańska wokalistaka Donna Brown, z której udziałem nagrali płytę zatytyłowaną "Donna B&Dixie C". Dixie Company ma w Hanowerze swoich wiernych fanów, którzy od lat licznie przybywają na występy zespołu. Kolejna inicjatywa zespołu to zaproszenie do Poznania Hot Jazzband Hannover.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej