Umowa z Hanowerem

Współpraca Poznania i Hanoweru okazała się możliwa po podpisaniu w 1970 roku umowy pomiędzy Polską Republiką Ludową a Republiką Federalną Niemiec. Wtedy też doszło do pierwszych kontaktów Poznania i Hanoweru. Ważną rolę przy ich powstaniu odegrał fakt, że oba miasta miały znane i poważane targi międzynarodowe. Od 1977 roku władze obu miast pracowały nad nadaniem nieformalnym kontaktom bardziej sformalizowanej formy.
Umowa o partnerstwie między Hanowerem a Poznaniem została podpisana 29 października 1979 r., od tego czasu do roku 2000 była corocznie odnawiana, do umowy dołączany był aneks, zawierający program współpracy na dany rok. Jego podpisanie odbywało się na przemian w Poznaniu i Hanowerze. Współpraca obejmuje następujące dziedziny: kultura, sport, opieka nad dziećmi i młodzieżą, opieka i pomoc społeczna, komunikacja i transport, ochrona środowiska.
Wielką rolę w nawiązaniu kontaktów partnerskich i ich ciągłemu rozwijaniu odegrał Nadburmistrz Hanoweru Herbert Schmalstieg, sprawujący tę funkcję od 1972 roku do roku 2006. W uznaniu zasług w dniu 29 czerwca 1999 podczas uroczystej sesji Rady Miasta Poznania, Nadburmistrzowi Hanoweru, Herbertowi Schmalstiegowi i Haraldowi Böhlmannowi, Członkowi Zarządu Miasta Hanower ds. Kultury i Oświaty, zostały wręczone odznaki "Zasłużony dla miasta Poznania" za osobiste zaangażowanie w rozwój współpracy między miastami Poznaniem a Hanowerem oraz za ogromny wkład w budowanie więzi przyjaźni między ich mieszkańcami.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej