W dniu 22.08.2016 Poznań odwiedziła grupa architektów z Hanoweru. Głównymi tematami spotkań zorganizowanych dla niemieckich gości w Urzędzie Miasta Poznania były: rewitalizacja miasta- Program Śródmieście, polityka mieszkaniowa miasta Poznania oraz zagospodarowanie brzegów rzeki Warty.

Wizyta studyjna radnych Miasta Poznania. W dniach 13-14 kwietnia 2016 głównymi tematami spotkań była polityka mieszkaniowa realizowana przez miasto Hanower oraz ogród zoologiczny będący instytucją niezależną od miasta.

Członkowie delegacji zapoznali się z przykładami dobrych praktyk w rewitalizacji miasta oraz pozyskiwania mieszkań na lokale socjalne. Miała także miejsce prezentacja i rozmowa na temat rozwiązań stosowanych przez Hanower w ramach realizacji polityki mieszkaniowej i zapewnienia lokali mieszkańcom.

Odbyło się również oficjalne spotkanie i powitanie delegacji przez Burmistrza Hanoweru, pana Thomasa Hermanna.

W dniu 14 kwietnia przedstawiciele Poznania odwiedzili ogród zoologiczny w celu zapoznania się zarówno z jego strukturą organizacyjną, źródłami finansowania, jaki i zastosowanymi rozwiązaniami praktycznymi, które służą zwiększeniu liczby osób odwiedzających zoo a tym samym jego dochodów pozwalających na utrzymanie się ogrodu bez dotacji.

Samorządowy Trójkąt Weimarski o wyzwaniach demograficznych Europy 6.10.2016

Celem spotkania była wymiana dobrych praktyk w zakresie dwóch istotnych, zarówno z punktu widzenia władz miast, jak i regionów, zagadnień. W polsko-francusko-niemieckim gronie było można zdobyć wiedzę i podzielić się doświadczeniami z zakresu wspierania przedsiębiorczości osób młodych, nie zapominając o coraz prężniej rozwijającym się rynku usług i produktów dla seniorów, zwłaszcza w ujęciu usług świadczonych przez administrację na rzecz mieszkańców.

Do udziału w konferencji zaproszono szerokie grono ekspertów i praktyków w swoich dziedzinach, m.in. samorządowców, naukowców, fundacje i stowarzyszenia, społeczników, uniwersytety trzeciego wieku, izby gospodarcze, inkubatory i parki naukowo-technologiczne oraz przedstawicieli biznesu z Poznania i Wielkopolski.

Pierwsza część dyskusji dotyczyła innowacyjnych form wspierania młodych przedsiębiorców - obecnych i przyszłych - w realizacji ich pomysłów i planów biznesowych. Analizowano różne rozwiązania i instrumenty wsparcia stosowane w reprezentowanych przez uczestników spotkania miastach i regionach. Mowa była m.in. o działalności akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, wspieraniu środowisk start-upowych poprzez platformy tart-upowe, różnego rodzaju wydarzenia targowe i konferencyjne, ale też o jakości przestrzeni publicznej i jej wpływie na przyciąganie przez miasta i regiony utalentowanych młodych ludzi.

Druga część spotkania poświęcona była seniorom. Poznań, jako miasto przyjazne starzeniu, ma w tym obszarze bogate doświadczenia.

Wyzwania demograficzne były tematem dyskusji w ramach Samorządowego Trójkąta Weimarskiego po raz pierwszy. Po raz pierwszy też spotkanie tego grona odbyło się w Poznaniu. Trójstronne spotkania Poznań-Hanower-Rennes odbywały się w latach 2007-2010 regularnie w ramach Europejskiego Forum Współpracy. Dotyczyły różnorodnej tematyki - roli miast w Europie, europejskiej polityka kulturalnej, roli uczelni, czy sportu w życiu miasta. Samorządowy Trójkąt Weimarski jest jednym z obszarów funkcjonowania Trójkąta Weimarskiego - formuły zainicjowanej w 1991 roku w celu zacieśnienia stosunków między Niemcami, Francją i Polską. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej