2007 Forum Poznań- Hanower- Rennes

W dniach 25 i 26 czerwca 2007 r. w Poznaniu odbyło się Europejskie Forum Współpracy: Hanower - Rennes - Poznań. Spotkanie zorganizowały wspólnie władze trzech miast partnerskich: Poznania, Hanoweru i Rennes. Uczestnikami spotkania oprócz władz tych trzech miast byli między innymi europarlamentarzyści polscy i francuscy oraz ambasador Republiki Francuskiej w Polsce.
Głównym celem spotkania była debata na temat roli miast w Europie. Spotkanie objął swoim patronatem Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Hans-Gert Pöttering.
Na zakończenie Forum została podpisana przez Prezydenta Miasta Poznania oraz Nadburmistrza Hanoweru i Mera Rennes wspólna Deklaracja Poznańska w sprawie debaty dotyczącej roli samorządów w integracji europejskiej. Decyzją sygnatariuszy Deklaracji, spotkania będą kontynuowane w następnych latach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej