2014 Jubileusz 35- lecia podpisania umowy partnerskiej

9 kwietnia 2014 roku w Nowym Ratuszu w Hanowerze miało miejsce spotkanie Prezydenta Ryszarda Grobelnego z nowym Nadburmistrzem Hanoweru, Stefanem Schostokiem. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim kierunków przyszłej współpracy pomiędzy oboma miastami.
Kolejnym punktem wizyty było podpisanie dwóch Memorandów: jednego przez Nadburmistrza Stefana Schostoka i Burmistrza Bristolu George Fergusona, związanego z obchodami 300 lat Unii Personalnej, drugiego przez Nadburmistrza Stefana Schostoka i Prezydenta Ryszarda Grobelnego, dotyczącego wspólnych przedsięwzięć, które mają zostać zrealizowane przez Poznań i Hanower w najbliższych latach.
Uroczystość uświetnił występ zespołu Villa Lobo Duo oraz video- pozdrowienia od uczniów Gimnazjum Georga Buchnera, które współpracuje od 20 lat z Liceum nr VII z Poznania.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej