Podsumowanie prac Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za rok 2018

W roku 2018 dotychczas odbyło się 9 posiedzeń PRDPP, podczas posiedzeń poruszano następujące tematy:

I.    Posiedzenie XVII  z dnia 11 stycznia:
a.    Działania podejmowane przez Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w ramach akcji 1% - pan Łukasz Grzybak, główny specjalista ds. wolontariatu i ekonomii społecznej, Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

b.    Promocja organizacji pozarządowych w Poznaniu - plany na 2018 r. - Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta UMP , pan Patryk Pawełczak.
c.    Omówienie tematów na posiedzenia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2018.
II.    Posiedzenie XVIII z dnia 13 lutego:
a.    Przedstawienie współpracy Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami pozarządowymi - Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, pan Piotr Szczepanowski.
b.    Dotychczasowe działania związane z organizacją Poznańskiego Dnia i Tygodnia Organizacji Pozarządowych - Kierowniczka Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pani Izabela Leśniak.
c.    Dyskusja nad formą  przyszłych działań mogących zastąpić Dzień i Tydzień Organizacji Pozarządowych.
III.    Posiedzenie XIX z dnia 29 marca:
a.    Przedsiębiorstwa społeczne działające w Poznaniu na przykładzie :
Dobrej Spółdzielni Socjalnej - Prezeska Dobrej Spółdzielni, pani Agnieszka Frankowska oraz BRAJL PUNKT PUNKT Sp. z o.o. -panowie Mariusz Koczorowski - Prezes i  Robert Wawrzyniak Dyrektor Generalny.
b.    Fundusz wkładów własnych. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń, dyskusja nad możliwymi rozwiązaniami -Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Projektów, pan Piotr Izydorski.
IV.    Posiedzenie XX z 16 kwietnia:
a.    Współpraca Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych z organizacjami pozarządowymi, zakres współpracy oraz plany rozwoju współpracy - zastępca Dyrektora Wydziału - pan Przemysław Markowski, specjalista Bartłomiej Sita oraz pani Maria Łazarz z Rady Osiedla Łazarz.
b.    Funkcjonowanie komisji konkursowych - dyskusja na temat funkcjonowania komisji z uwzględnieniem odpłatności - Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pani Małgorzata Cieślak.
V.    Posiedzenie XXI z dnia 24 maja:
a.    Wydział Oświaty - zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi, plany rozwoju współpracy - kierowniczka Oddziału Rozwoju Edukacji i Relacji Zewnętrznych pani Eliza Maralecka i pani Kamila Pogorzelska.
b.    Sprawozdanie z Programu Współpracy za 2017 rok - Oddział Koordynacji Współpracy z organizacjami pozarządowymi, pani Renata Lewicka.
c.    Roczny Program Współpracy na 2019 - dyskusja na temat założeń - Oddział Koordynacji Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pani Małgorzata Cieślak.

VI.    Posiedzenie XXII z dnia 11 czerwca:
a.    Wydział Sportu - zakres współpracy z NGO, plany rozwoju współpracy" - pani  Marzena Warchoł, Główny Specjalista Wydziału Sportu.
b.    Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - Pan Mariusz Zielaskowski, kierownik Oddziału Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

VII. Posiedzenie XXIII z dnia 9 lipca:

a.    Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej - zakres współpracy z NGO, plany rozwoju współpracy - pani  Iwona Matuszczak - Szulc, Dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta.
b.    Prezentacja działań działań Komisji Dialogu Obywatelskiego w I półroczu 2018 roku:

  • przedstawicielka KDO przy Wydziale Zdrowia - pani Aleksandra Orchowska,
  • przedstawiciel KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds.Osób Niepełnosprawnych - pan Marcin Halicki,
  • przedstawicielka KDO przy Wydziale Oświaty - pani Edyta Czernecka,
  • przedstawiciel KDO przy Wydziale Kultury - pan Paweł Gogołek,
  • przedstawiciel KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska - pan Krzysztof Mączkowski.

c.   Podsumowanie imprezy integracyjnej dla poznańskich organizacji pozarządowych "Śniadanie na trawie" - Oddział Koordynacji Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pani Małgorzata Cieślak.

VIII. Posiedzenie XXIV z dnia 10 września:
a.   Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  - Pan Mariusz Zielaskowski, kierownik Oddziału Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.  
b.   Informacja o powstaniu nowej Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom.
c.   Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na 2019 r. - Pani Małgorzata Cieślak, Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
d.   Podsumowanie dyskusji dotyczących wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej przez Miasto Poznań - pani Małgorzata Bobrowska - Prezeska Fundacji Bezlik.

IX. Posiedzenie XXV z dnia 8 października:
a.   Prezentacja założeń polityki lokalowej dotyczącej organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej przez ZKZL  - Pani Aleksandra Szych, kierownik Działu Lokali Użytkowych ZKZL i pani Marzenia Cieloszyk, Dział Lokali Użytkowych.  
b.  Prezentacja zakresu współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z organizacjami pozarządowymi w obszarze ochrony i promocji zdrowia - Pani Joanna Olenderek, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
c.  Założenia dalszej pracy Rady Pożytku oraz propozycje działań do podjęcia w obecnej kadencji (do kwietnia 2019 r.).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej