Podsumowanie prac VI kadencji Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za 2019 rok

W roku 2019 odbyło się 1 spotkanie VI kadencji Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas posiedzenia poruszono następujące tematy:

I. Posiedzenie I z dnia 27 czerwcza:

a. Wybór Prezydium PRDPP.

b. Zatwierdzenie regulaminu działalności Rady.

c. Prezentacja Pracowni Ekonomii Społecznej - Ładne rzeczy. 

d. Propozycja tematów do omówienia na kolejnych posiedzeniach. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej