Uchwały Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego podjete w czasie kadencji 2016-2019

Uchwały Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego podjete w czasie kadencji 2016-2019

 1. Uchwała nr 1/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu PRDPP (podjęta przez Radę na posiedzeniu 8 września 2016 r.).
 2. Uchwała nr 2/2016 w sprawie objęcia patronatem VI Poznańskich Dni Organizacji Pozarządowych (podjęta przez Radę na posiedzeniu 8 września 2016 r.).
 3. Uchwała nr 3/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017 (podjęta przez Radę na posiedzeniu 8 września 2016 r.).
 4. Uchwała nr 4/2017 w sprawie objęcia patronatem przez Poznańską Radę Działalności Pożytku Publicznego Rady Młodzieżowej Jeżyków (podjęta przez Radę na posiedzeniu 29 maja 2017 r.).
 5. Uchwała nr 5/2017 w sprawie objęcia patronatem przez Poznańską Radę Działalności Pożytku Publicznego VII Poznańskiego Dnia i Tygodnia Organizacji Pozarządowych (podjęta przez Radę na posiedzeniu 23 czerwca 2017 r.).
 6. Uchwała nr 6/2017 w sprawie przyjęcia projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania dotyczącego trybu powoływania i organizacji Komisji Dialogu Obywatelskiego (podjęta przez Radę na posiedzeniu 23 czerwca 2017 r.).
 7. Uchwała nr 7/2017 w sprawie rekomendacji przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021" (Przyjęta 11 września 20107 r.).
 8. Uchwała nr 8/2017 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy7 Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi (Przyjęta 24 października 2017 r.).
 9. Uchwała nr 9/2017 w sprawie powołania przedstawicieli do PRDPP do Rady Polityki Senioralnej w składzie: Andrzej Gorczyński, Małgorzata Woźniak, Halina Owsianna (przyjęta 11 grudnia 2017 r.).
 10. Uchwała nr 10/2018 w sprawie rekomendacji  Utworzenia Funduszu Wkładów Własnych. Z funduszu korzystałyby organizacje działające na terenie Poznania. Środki przyznana organizacjom z funduszu wykorzystane byłyby jako wkład własny organizacji wymagany w projektach finansowych ze środków instytucji innych niż Urząd Miasta (przyjęta 16 kwietnia 2018 r.).
 11. Uchwała nr 11/2018 w sprawie konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz zespołami doradczo-inicjatywnymi (w tym Komisjami Dialogu Obywatelskiego) i Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego (przyjęta 9 lipca 2018 r.).
 12. Uchwała nr 12/2018 w sprawie rekomendacji odpłatności za pracę w Komisjach Oceny Wniosków (przyjęta 10 września 2018 r.)
 13. Rekomendacja Poznańskie Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie otwartego konkursu ofert na rok 2019, na prowadzenie Centrum Wspeirania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
 14. Uchwała 13/2019 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz harmonogramu wyborów do PRDPP (przyjęta 18 lutego 2019 r.). 

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej