Podsumowanie prac Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za rok 2017

W roku 2017 odbyło się 10 posiedzeń PRDPP, podczas posiedzeń poruszano następujące tematy:

I.    Posiedzenie VII  z dnia 12 stycznia:

a.    Prezentacja zespołów działających w ramach Rady:
-    zespół ds. działalności organizacji pozarządowych,
-     zespół współpracy organizacje pozarządowe - Miasto Poznań,
-     zespół ds. polityki lokalowej,
-    zespół ds. strategii.
b.    praktyka prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO na podstawie działalności Stowarzyszenia Na Tak i Fundacji "Familijny Poznań",
c.    konsultacje społeczne projektu ustawy dotyczącego Narodowego Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.

II.    Posiedzenie VIII z dnia 7 marca:

a.     omówienie działań Komisji Dialogu Obywatelskiego działających przy Wydziałach Urzędu Miasta oraz Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. osób z niepełnosprawnościami,
b.     przedstawienie budżetu Miasta na rok 2017- pani Justyna Glapa, Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu i Kontrolingu,
c.    czym jest ekonomia społeczna? - prezentacja Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych,
d.     propozycja spotkania PRDPP i Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

III.    Posiedzenie IX z dnia 20 kwietnia (posiedzenie wspólne Powiatowej i Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego):

a.    Wzajemne przedstawienie członków Powiatowej i Poznańskiej Rady oraz informacje o dotychczasowych działaniach Rad ,
b.    dyskusja o możliwych wspólnych działaniach,
c.    prezentacja działania Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

IV.    Posiedzenie X z 8 maja:

a.    konsultacje projektu zarządzenia w sprawie funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego - dyskusja nad zarządzeniem,
b.    przedstawienie działań Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom- pani Marty Mazurek,
c.     plany działania Oddziału Koordynacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Centrum Bukowska p.o. kierownika Oddziału - pan Łukasz Grzybak.

V.    Posiedzenie XI z dnia 29 maja:

a.    diagnoza stanu III sektora w Poznaniu - p.o. kierownika Oddziału Koordynacji współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pan Łukasz Grzybak,
b.    prezentacja współpracy Wydziału Kultury z Organizacjami Pozarządowymi - Dyrektor  Wydziału Kultury Justyna Makowska,
c.    Polityka lokalowa dla organizacji- program prezentowany przez radne: pani Halina Owsianna i pani Małgorzata Woźniak.

VI.    Posiedzenie XII z dnia 23 czerwca:

a.    przedstawienie współpracy Gabinetu Prezydenta z organizacjami pozarządowymi - Dyrektor Gabinetu Prezydenta Pan Andrzej Białas,  
b.    system wspierania organizacji pozarządowych w Poznaniu na podstawie działań Centrum Bukowska i Centrum Inicjatyw Lokalnych - Panie: Joanna Piechocka (centrum PISOP) i Karolina Petryk (Centrum Bukowska),
c.    ewaluacja realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym - przedstawiciel KDO przy Wydziale Kultury, pan Paweł Gogołek.

VII.    Posiedzenie XIII z dnia 11 września:

a.    Przedstawienie Programu Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021 - pani Lidia Płatek,  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
b.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok - pani Renata Lewicka, Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
c.    Harmonogram prac nad Rocznym Programem Współpracy - pani Małgorzata Cieślak,  Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

VIII.    Posiedzenie XIII z dnia 9 października:

a.    Lokale dla organizacji pozarządowych, podsumowanie konkursu- przedstawicielka ZKZL pani Marzena Cieloszyk oraz Małgorzata Woźniak, Radna Miasta Poznania.
b.    Omówienie nowych zagadnień i różnic w Rocznym Programie Współpracy Miasta z organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.

IX.    Posiedzenie XIV z dnia 13 listopada:

a.    Diagnoza III sektora i wolontariatu w Poznaniu - Małgorzata Cieślak, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
b.    Prezentacja Miejskiego Modelu Wolontariatu - p.o. kierownika Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pan Łukasz Grzybak,  
c.    Podsumowanie Dnia i Tygodnia Organizacji Pozarządowych - Renata Lewicka, Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

X.    Posiedzenie XV z dnia 11 grudnia:

a.    Przedstawienie działań Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w obszarze rewitalizacji, realizowanych w 2017 roku;
b.    Prezentacja najważniejszych działań Komisji Dialogu Obywatelskiego w trakcie ostatniego półrocza,
c.    formułowania celów i wskaźników w odniesieniu do planowania i realizacji zadań publicznych - prezentacja pan Łukasz Garczewski, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej