Zakład Ubezpieczeń Społecznych - I Oddział w Poznaniu

60-908 Poznań
ul. Dąbrowskiego 12

  • Telefon: (61) 841 60 00
  • Informacja zasiłkowa: 61 841 68 86,
    Informacja emerytalno - rentowa: 61 841 60 46,
    Informacja składkowa 61 841 68 78, 61 841 60 71
  • Fax.: (61) 841 15 51

Zasięg działania:

Gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Tarnowo Podgórne,
Miasto: Poznań - dzielnice: Poznań-Grunwald, Poznań - dzielnice: Poznań-Jeżyce

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Doświadczenie w prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej ZUS zbiera już od przeszło 70-ciu lat. Powstał 24 października 1934 r. w wyniku decyzji prezydenta Ignacego Mościckiego o scaleniu pięciu wcześniej działających państwowych izb ubezpieczeniowych. Od chwili powołania jest jedną z najnowocześniejszych i najlepiej zorganizowanych tego typu instytucji na świecie.

Obecnie z usług ZUS korzysta około 24 mln klientów, co stawia Zakład w czołówce największych instytucji finansowych w Polsce. Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest ZUS, stanowią blisko 50 proc. zasobów pieniężnych państwa. Zakład nie prowadzi jednak własnej polityki finansowej i nie może samodzielnie ustalać np. wysokości składek lub świadczeń - politykę w tym obszarze kształtuje Parlament w drodze ustaleń ustawowych.