Nagroda Artystyczna 1997

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania dla MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU za całokształt działalności ze szczególnym uwzględnieniem wystaw "Odwilż" i "Vanitas" zrealizowanych w 1996 roku, w tym dla Konstantego Kalinowskiego, Agnieszki Ławniczakowej, Joanny Dziubkowej, Ryszarda Kai, Piotra Piotrowskiego, Jarosława Maszewskiego i Aleksandra Kuczmy.
MUZEUM NARODOWE w Poznaniu jest jedną z czołowych placówek muzealnych w Polsce.
W roku 1857 powstało Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim, założone przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W 1882 dołączono zbiory Seweryna Mielżyńskiego i Edwarda Rastawieckiego, całość w nowym gmachu przemianowano na Muzeum Mielżyńskich. W 1894 władze pruskie powołały do życia pierwsze muzeum niemieckie - Landesmuseum für die Provinz Posen. W 1904 uzyskało ono reprezentacyjną siedzibę, zmieniając jednocześnie nazwę na Kaiser Friedrich - Museum. Okazały eklektyczny gmach przeznaczony specjalnie na jego zbiory, zaprojektowany został przez znanego architekta Karla Hinkeldeyna. Do dzisiaj budynek ten, mieszczący obecnie Galerię Malarstwa i Rzeźby, stanowi jeden z ciekawszych przykładów monumentalnej architektury wystawienniczej. W 1919 r. muzeum przemianowano na Muzeum Wielkopolskie - pierwsze w Niepodległej Polsce muzeum publiczne w byłym zaborze pruskim. W okresie międzywojennym kolekcję muzealną wyodrębnioną ze zbiorów poniemieckich powiększono o zbiory Muzeum Mielżyńskich. W roku 1945 staraniem poznańskich historyków sztuki rozpoczęto odbudowę zbiorów Muzeum Wielkopolskiego, które w r. 1950 zostało podniesione do rangi Muzeum Narodowego. W kolejnych latach Muzeum wzbogaciło się o nowe oddziały: Muzeum w Rogalinie, Dział Kultury i Sztuki Ludowej (obecnie Muzeum Etnograficzne), Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Historii Miasta Poznania, Muzeum w Gołuchowie, Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Muzeum Rzemiosł Artystycznych (obecnie Muzeum Sztuk Użytkowych) oraz Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Poza tym w roku 1975 przy Galerii Malarstwa i Rzeźby utworzono Dział Plakatu i Designu. W 1992 Galerię Sztuki Współczesnej rozszerzono o zbiory fotografii, filmu i video. Niebawem otwarta zostanie nowa Galeria Malarstwa Polskiego, wieńcząc trwającą 30 lat budowę nowego gmachu Muzeum.
Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, naukową, popularyzatorską, edukacyjną i konserwatorską. Słynie z największej w Polsce kolekcji dzieł Malczewskiego W piwnicach budynku prezentuje swe zbiory Galeria Sztuki Średniowiecznej. W salach pierwszego piętra i parteru znajdują się galerie malarstwa polskiego i zachodnioeuropejskiego. W Galerii Sztuki Polskiej (XVII - XX) zwraca uwagę kolekcja portretu trumiennego. W układzie historyczno - problemowym przedstawione są dzieła twórców oświecenia (m.in. Canaletta, Grassiego), romantyzmu (m.in. Michałowskiego, Orłowskiego), historyzmu (m.in. Matejki), realizmu (m.in. Chełmońskiego, Gierymskich, Szermentowskiego), modernizmu i Młodej Polski (m.in. Boznańskiej, Mehoffera, Podkowińskiego, Wyczółkowskiego i Wyspiańskiego). Muzeum posiada także bogaty zbiór malarstwa dwudziestolecia międzywojennego (m.in. Czyżewskiego, Kantora, Lebensteina, Nacht - Samborskiego). W Galerii Sztuki Europejskiej zobaczyć można dzieła malarstwa hiszpańskiego oraz niderlandzkiego, flamandzkiego, włoskiego oraz francuskiego.
W Muzeum organizowane są również wystawy czasowe, które nie raz stawały się wydarzeniami na skalę europejską.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej