Maciej Rychły

Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Waldemara Kuligowskiego uhonorowała Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania w roku 2021 Macieja Rychłego za wizjonerskie dzieła muzyczne - płytowe, filmowe i teatralne - za twórczość nagradzaną w Polsce i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odegrał w wykreowaniu polskiego nurtu muzyki folki i muzyki korzeni.

Maciej Rychły to współtwórca i lider Kwartetu Jorgi, jednego z kluczowych w Polsce zespołów muzyki folk, który w ciągu ponad 30 lat nieprzerwanego istnienia koncertował w wielu miejscach świata, upowszechniając wiedzę o polskiej kulturze ludowej. To także autor muzyki teatralnej i filmowej, badacz historii muzyki, edytor wydawnictw muzycznych, autor tekstów naukowych i krytycznych, juror, popularyzator, animator. W 2015 roku Rychły założył Released Sound Trio, zespół specjalizujący się w graniu muzyki "odczytywanej" przez niego z dawnych obrazów malarstwa polskiego i europejskiego. Jako wszechstronny i poszukujący artysta, Rychły skomponował muzykę do wielu spektakli teatralnych, w tym do "Metamorfoz" Ośrodka Teatralnego Gardzienice, jednego z najważniejszych przedsięwzięć europejskiego teatru eksperymentalnego końca XX wieku. W jego dorobku znajduje się także muzyka filmowa, w tym do obrazów Jerzego Hoffmana oraz popularnego serialu "Wikings". Rychły skomponował muzykę do serii popularnych audiobooków "Mity greckie". Eksplorując historię muzyki, stał się autorem kilku filmów dokumentalnych. Jest też pomysłodawcą i wydawcą płyt z muzyką odnalezioną w archiwach; płyta "Muzyka Warta Poznania" była pierwszym w Polsce wydawnictwem muzycznym zawierającym dawną dokumentację wielkopolskiego folkloru. Przywracaniu pamięci służą także płyty z cyklu "Cassubia Cantat". Od wielu lat Rychły angażuje się w rozmaite formy współpracy z instytucjami kultury, muzeami, uczelniami wyższymi i szkołami. Ma na swoim koncie dziesiątki warsztatów, pokazów i wykładów. Jest znany również jako "twarz" Festiwalu Ethno Port - wydarzenia, dzięki któremu od ponad dekady prezentuje się w Poznaniu najlepsze odmiany world music, promując przy okazji idee wielokulturowości, otwartości i praw człowieka.